Pressmeddelande -

Euler Hermes tar sig an Sveriges växande leasingindustri

Intresset för leasad utrustning ökar bland svenska företag. Därför lanserar nu kreditförsäkringsföretaget Euler Hermes Nordens första försäkring för leasingföretag som ska skydda dem mot försenade och uteblivna betalningar.

STOCKHOLM, 15 MAJ 2017 – Den växande leasingindustrin i Sverige tyder på att det blir allt vanligare för företag att leasa sin utrustning, snarare än att köpa den. Enligt Euler Hermes, världens ledande kreditförsäkringsbolag, innebär detta att risken för försenade och obetalda leasingbetalningar kan komma att öka. Därför lanserar företaget nu Nordens första försäkring som ska hjälpa företag inom leasingindustrin att hantera de ökade riskerna. Risköverföringen innebär att leasingföretag med den nya försäkringen fortsätter att erhålla sina betalningar, även om deras kunder skulle gå i konkurs eller av andra anledningar inte kan betala av sina skulder.

- Enligt några av de främsta företagen som vi pratat med är upp till 18 % av alla industriella investeringar idag leasade, en siffra som troligtvis kommer öka då fler och fler tillgångar leasas i stället för att köpas, menar Henrik Bromée, Sverigechef på Euler Hermes. Vi kan hjälpa leasingföretagen att bedöma den finansiella kapaciteten hos deras kunders nya marknader i takt med att marknaderna växer fram och utvecklas, menar han.

- Vi inser att hårt pressade entreprenörer behöver fokusera på det viktigaste, det vill säga innovation, att hitta nya marknader och bedöma och ta risker. Som riskexperter är det vårt jobb att hjälpa dem att nå sina mål och som svar på efterfrågan från leasingföretag, finansiella aktörer och mäklare erbjuda dem både expertis och ekonomisk ersättning, säger Dominique Spiranski, VD för Euler Hermes i Norden.

Ett svar på kundernas efterfrågan

Genom att täcka risken för att en kund inte betalar sina leverantörsskulder efter att de mottagit produkter eller tjänster, hjälper kreditförsäkringar företag att göra affärer och växa på ett säkert sätt. Kundfordringar är ofta en av ett företags största tillgångar vilket gör att sena eller uteblivna betalningar kan försätta ett företag i en omfattande finansiell kris och påverka hela dess verksamhet.

I takt med att den nordiska leasingindustrin växer upplever Euler Hermes en ökad efterfrågan från kunder att försäkra sina leasingkontrakt. Framför allt är det stora leasingföretag, banker och finansiella institutioner som hyr ut dyra maskiner för bygg- eller jordbruksindustrin som visar ett stort intresse för just den typen av försäkringsprodukter.

Den nya leasingförsäkringen Cover Lease kommer att erbjudas till svenska företag från och med mitten av maj 2017.

För mer information, kontakta:

Adrian Russell

Euler Hermes Northern Europe

+44 20 7860 2728 / Adrian.russell@eulerhermes.com

Information till redaktörer

Fakta om industrin

  • Den europeiska leasingindustrin växte med 11,2 % under 2016 enligt Leaseeurope.
  • Nyproduktionen inom Leaseurope Leasing Marketökade med 12,07 % i Sverige, 22,08 % i Danmark och 3,98% i Finland mellan 2014 och 2015.
  • Euler Hermes har funnits i Norden sedan 1999.
  • Ledande leasingföretaget SG Finans anger att 15–18 % av alla industriella investeringar i Norden är leasade och att leasing av utrustning ökar med ungefär 13 % om året i Danmark och Norge.

Vad är Cover Lease?

  • Komplett skydd i upp till 60 månader (fem år).
  • Ersättning för obetald hyra vid utebliven betalning.
  • 70–90 % av förlusterna försäkrade (exklusive skatter).
  • Det försäkrade företaget får en risknivå på minst 6 enligt Euler Hermes skala på 1–10 (där nivå 1 innebär lägst risk).
  • Försäkringspremien beror på försäkringens varaktighet, betalningsplanen för leasingkontraktet och typen av kontrakt.

Cautionary note regarding forward-looking statements: The statements contained herein may include statements of future expectations and other forward-looking statements that are based on management’s current views and assumptions and involve known and unknown risks and uncertainties that could cause actual results. performance or events to differ materially from those expressed or implied in such statements. In addition to statements which are forward-looking by reason of context. the words "may". "will". "should". "expects". "plans". "intends". "anticipates". "believes". "estimates". "predicts". "potential". or "continue" and similar expressions identify forward-looking statements. Actual results. performance or events may differ materially from those in such statements due to. without limitation. (i) general economic conditions. including in particular economic conditions in the Euler Hermes Group’s core business and core markets. (ii) performance of financial markets. including emerging markets. and including market volatility. liquidity and credit events (iii) the frequency and severity of insured loss events. including from natural catastrophes and including the development of loss expenses. (iv) persistency levels. (v) the extent of credit defaults. (vi) interest rate levels. (vii) currency exchange rates including the Euro/U.S. Dollar exchange rate. (viii) changing levels of competition. (ix) changes in laws and regulations. including monetary convergence and the European Monetary Union. (x) changes in the policies of central banks and/or foreign governments. (xi) the impact of acquisitions. including related integration issues. (xii) reorganization measures. and (xiii) general competitive factors. in each case on a local. regional. national and/or global basis. Many of these factors may be more likely to occur. or more pronounced. as a result of terrorist activities and their consequences.

The company assumes no obligation to update any forward-looking statement.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Euler Hermes är en världsledande aktör inom kreditförsäkringar och en erkänd specialist inom kundkrediter, inkasso och garantier.

Med över 100 års erfarenhet erbjuder företaget B2B-kunder finansiella tjänster för att stötta dem i sin hantering av kundfordringar. Deras egna informationsnätverk kartlägger och analyserar dagliga förändringar i betalningsförmåga hos små, medelstora och internationella företag, aktiva i marknader som tillsammans står för 92 % av den globala BNP.

Euler Hermes har över 5 800 medarbetare i över 50 länder världen över och huvudkontoret är beläget i Paris. Företaget är ett dotterbolag till Allianz som är noterat på Euronext Paris (ELE.PA) och rankat AA av Standard & Poor’s. Bolaget uppvisade en konsoliderad omsättning på 2,6 miljarder euro under 2016 och värdet av försäkrade affärstransaktioner uppgick till 833 miljarder euro samma år.

För mer information, besök: www.eulerhermes.seLinkedIn eller Twitter.

Presskontakt

Henrik Bromée

Presskontakt VD +46 08 555 136 00

Relaterat innehåll