Pressmeddelande -

Euro Finans AB utbetalar kompenserande vederlag till aktieägarna i PromikBook AB som accepterat erbjudandet

Euro Finans AB (”Euro Finans”) lämnade den 10 december 2019 ett offentligt uppköpserbjudande, i enlighet med Takeover-regler för vissa handelsplattformar utgivna av Kollegiet för svensk bolagsstyrning från den 1 april 2018, till aktieägarna i PromikBook AB (publ) (”PromikBook”) att överlåta samtliga sina aktier i PromikBook (”Aktierna”) till Euro Finans (”Erbjudandet”).

Som tidigare offentliggjorts hade per den 15 januari 2020, vilket var den sista dagen i acceptfristen, aktieägare i PromikBook accepterat att överlåta 56 006 132 Aktier med anledning av Erbjudandet.

Utbetalning av vederlaget till aktieägare som accepterat Erbjudandet påbörjades den 20 januari 2020.

Den 21 januari 2020 förvärvade närstående till Euro Finans Aktier i marknaden. Ett av dessa förvärv genomfördes till ett högre pris än vederlaget i Erbjudandet, nämligen 0,35 kronor per Aktie. Eftersom villkoren i denna efteraffär var förmånligare än villkoren i Erbjudandet, kommer Euro Finans att utge ett kompenserande vederlag om 0,05 kronor per Aktie till dem som accepterat Erbjudandet under acceptfristen.

Aktieägare som accepterat Erbjudandet under acceptfristen behöver inte vidta någon åtgärd, utbetalningen av det kompenserande vederlaget kommer att göras så snart praktiskt möjligt.

Information om Erbjudandet

Information om Erbjudandet finns tillgänglig på www.eurofinans.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Jarlskog (VD)

Telefon: 046 31 20 45

E-post: aja@eurofinans.se 

Ämnen

  • Finans

Kategorier

  • factoring
  • fakturaköp
  • euro finans
  • promikbook

Störst i Sverige på fakturaköp. Vi snackar inte – vi betalar

Genom att alltid ha våra kunders bästa i åtanke har vi blivit ledande på fakturaköp. Bra samarbeten bygger på ömsesidig respekt och tillit. Delar du den inställningen blir vi gärna din trygga och kunniga partner i finansiella frågor.

En trygg affärspartner

Vi anlitas av tusentals företag – både små och stora – som önskar en enklare administration, har säsongsvariationer, expanderar eller har besvärlig ekonomi. Varje år finansierar vi omkring 150 000 fakturor, såväl svenska som utländska, till ett värde av över 5 miljarder.

Euro Finans har sitt säte i Lund samt säljkontor i Stockholm, Kalmar och Umeå. Vi har en finansiell styrka som få i branschen kan skryta med. Trygghet, professionalism och snabbhet är ledord i vår vardag.

Presskontakt

Malin Andersson

Presskontakt Marknadschef 046-31 20 81