Pressmeddelande -

beQuoted nyheter: Spännande tider för Eurocine Vaccines aktieägare

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2010-12/bbb-2010-12.htm#Eurocine

Spännande tider för Eurocine Vaccines aktieägare
- Resultatet från studien på bolagets nasala influensavaccin väntas före halvårsskiftet

Den kliniska delen av Eurocine Vaccines kliniska studie på det nasala influensavaccinet är avslutad. En grundlig analys av testdata pågår innan resultatet kan redovisas, vilket beräknas ske före halvårsskiftet.

Utfallet av studien på influensavaccinet mycket viktigt
Influensavaccinet är Eurocine Vaccines högst prioriterade projekt, och beQuoted menar att utfallet i den pågående fas I / II-studien kommer att vara den utan jämförelse viktigaste händelsen för bolaget hittills.

Det nasala influensavaccinet utgörs av en välbeprövad vaccinkomponent (antigen) förstärkt med bolagets patenterade adjuvans. Det senare har i tidigare tester visat sig ge avsedd immunologisk effekt med ett annat antigen. Därför är sannolikheten hög att även influensavaccinet fungerar.

Det enda resultat som offentliggjorts från den pågående studien är att Eurocines vaccin är säkert. De biverkningar som rapporterats består av en snabbt övergående irritation i näsa eller svalg, och de har mestadels varit milda.

- Biverkningar av den grad som rapporterats bör inte avhålla någon från att välja vårt vaccin. Även injicerade vacciner ger biverkningar, säger vd Hans Arwidsson till beQuoted.

Förutom att Eurocine Vaccines influensavaccin ska skydda mot den virusstam som ingår i vaccinet, är målet att vaccinet även ska stoppa andra influensavirus, så kallat korsskydd. Detta ska bekräftas i den djurstudie på iller som nu förbereds.

- Vårt vaccin bör vara intressant för en partner även om vi mot förmodan inte kan påvisa att det ger korsskydd. Det enda nasala influensavaccin som finns på marknaden, FluMist, säljer bra trots att inget korsskydd har dokumenterats, berättar Hans Arwidsson.

- Det finns också stora begränsningar för vilka åldersgrupper som får använda FluMist och även begränsningar i övrigt, fortsätter Hans Arwidsson.

Även om det mesta talar för att Eurocines influensavaccin fungerar, måste man vara medveten om att inga bioteknik projekt är riskfria. Samspelet mellan olika delar och reaktioner i människokroppen är oerhört komplexa, och kunskapen om hur det fungerar är begränsad.

Delårsrapporten bjöd inte på några överraskningar
Eurocines delårsrapporter brukar inte vara kurspåverkande och den senaste var inget undantag. Bolaget har brutet räkenskapsår. Rapporten för niomånadersperioden 1 juli 2009 - 31 mars 2010 visade följande:

• Omsättning: 0,8 Mkr (0,4)
• Resultat efter finansnetto: -14,5 Mkr (-11,5)
• Vinst per aktie: -1,63 kr (-1,34)

Nyemissionen i februari / mars 2010 blev övertecknad och bolaget upprepar prognosen att kassan räcker året ut, men ytterligare en emission planeras att genomföras innan årets slut. Underskottsavdragen per den 31 mars uppgick till 62,6 miljoner kronor.

Eurocine har deltagit på ett vetenskapligt möte i Dublin
Den 28 - 30 april hölls en årlig internationell konferens som främst avhandlade vaccinering via slemhinnor. Deltagarna var framför allt forskare, och Eurocine Vaccines representerades av forskningschefen Ulf Schröder.

- Ulfs huvudbudskap från konferensen är att de flesta forskarna är helt övertygade om att vaccinering via slemhinnorna är något som har framtiden för sig, berättar Hans Arwidsson.

Aktiekursen är volatil
Efter en tidigare kraftig uppgång, sannolikt beroende både på den allmänna trenden för bioteknikaktier samt spekulationer om ett lyckat resultat av influensavaccinsstudien, blev fallet liksom för flertalet andra förhoppningsbolag kraftigt under den värsta Greklandsoron.

Därefter har en stor del av nedgången återhämtats. Osäkerheten om studieresultatet gör en fortsatt ryckig kursutveckling sannolik. Kursfallet vid ett misslyckande bör bli större än uppgången vid ett positivt besked, men så är sannolikheten för ett bra resultat också högre.

GÖRAN OFSÉN
goran.ofsen@beQuoted.com

Ämnen

  • Marknad, börs