Pressmeddelande -

Eurocine Vaccines beviljas 2,58 Mkr av Vinnova

 

(Aktietorget: EUCI)

Eurocine Vaccines AB har beviljats 2 580 000 kr i finansiering av Vinnova för utveckling av ett nytt nasalt influensavaccin.

Eurocine Vaccines har beviljats 2 580 000 kr i finansiering från Vinnovas Forska&Väx-program för utveckling av ett nytt nasalt influensavaccin. Finansieringen möjliggör prekliniska studier på ett nytt nasalt influensavaccin under en 18-månadersperiod. Som modellantigen i studierna kommer bl.a. influensastammen H5N1 att användas för att utvärdera korsskydd. Efter den aktuella 18-månadersperioden kommer Bolaget att ta ställning till projektets fortsättning.

VINNOVA finansierar genom Forska&Väx forsknings- och utvecklingsprojekt i små och medelstora företag. Satsningen utgår från anslag på 100 miljoner kronor per år från regeringen. I VINNOVA-programmet Forska&Väx första omgång i år finansieras 60 småföretag med sammanlagt 50 miljoner kronor. Det kom in fler än 400 förslag på sammanlagt mer än 600 miljoner kronor.

Den redan pågående utvecklingen av ett nasalt influensavaccin fortskrider enligt uppställd plan.


Solna 2008-05-28

Hans Arwidsson.
Verkställande direktör
För ytterligare information kontakta:
Hans Arwidsson VD
Eurocine Vaccines AB
Karolinska Science Park
Telefon: 070 634 0171
E-post: hans@eurocine.se

Kort om Eurocine Vaccines AB
Eurocine Vaccines AB utvecklar patentskyddade nasala vacciner mot bl.a. influensa, lunginflammation och HIV. Vaccinerna utvecklas till klinisk Fas II och licensieras till internationella vaccinföretag som slutför utvecklingsarbetet och står för produktion och lansering.
Sedan starten 1999 har Eurocine Vaccines genererat ett imponerande vetenskapligt underlag till stöd för sin nasala vaccinteknologi genom sitt nära samarbete med forskare vid Smittskyddsinstitutet och Karolinska Institutet.
www.eurocine.se

 

 

Ämnen

  • Medicinsk forskning