Pressmeddelande -

EuroMaint Industry tecknar avsiktsförklaring om övertagande av verksamhet från Fortum Värme

EuroMaint Industry har tecknat en avsiktsförklaring med Fortum Värme om ett övertagande av plåt-, svets- och smidesverksamheten inom företaget. Verksamheten sysselsätter idag 20 personer som utför underhållsarbeten på Fortum Värmes kraftvärmeanläggningar.

Ett övertagande innebär att EuroMaint Industry etablerar sig i Stockholm och förstärker sin närvaro inom ett strategiskt viktigt kundsegment.

- Vi är oerhört glada att Fortum avser att ge oss förtroendet att driva verksamheten vidare. Vi tillförs 20 certifierade svetsare med mångårig erfarenhet av kvalificerade underhållsuppdrag inom kraft- och energibranschen, säger Nicklas Falk, VD för EuroMaint Industry.

EuroMaint Industry har goda erfarenheter av att expandera i nya regioner samt inom kompletterande verksamhetsområden genom övertagande och utveckling av befintliga verksamheter. I januari 2009 tog EuroMaint Industry över ett 60-tal personer vid Husqvarnas underhålls- och verktygsverksamhet i Huskvarna, och i juni 2009 förvärvades underhållsföretaget EISAB i Vänersborg.

- Det känns bra att vi kunnat hittat ett passande företag för övertagandet av vår plåt-, svets- och smidesverksamhet. EuroMaint Industry har erfarenhet av att ta över verksamhet liknande denna och med deras specialisering på underhåll ser jag stora möjligheter till utveckling för både personalen och ser fram emot ett gott framtida samarbete, säger Peter Liebscher, projektledare för uppdraget på Fortum Värme.

- Genom övertagande av verksamhet från Fortum Värme och en etablering i Stockholm kommer vi närmare intressanta företag i Mälardalen med våra underhålls- och driftsäkerhetstjänster. Vi tillförs också viktig kompetens inom underhåll och licenssvetsning för kunder inom för oss allt viktigare branscher, säger Nicklas Falk.

Ett slutligt avtal mellan EuroMaint Industry och Fortum förväntas vara klart under maj månad och målet är att övertagandet ska kunna ske per den 1 juni, 2010.

För mer information, kontakta:
Nicklas Falk, VD EuroMaint Industry, 070-762 50 34

EuroMaint Industry stärker sina kunders konkurrenskraft genom tjänster och produkter som ökar tillgängligheten, tillförlitligheten och livslängden för produktionsutrustning. Bolaget förädlar produktionsprocesser, utvecklar och tillverkar kundspecifik produktionsutrustning samt är en komplett leverantör av underhållstjänster och komponentservice.

Huvudkontoret ligger i Skövde, verksamhet bedrivs också i Hallsberg, Huskvarna, Gävle, Göteborg, Söderhamn, Vänersborg, Åmål och i Detroit, USA. Bolaget hade 2009 370 medarbetare och omsatte 390 miljoner kronor. EuroMaint Industry ingår i EuroMaint-koncernen.
www.euromaint.com

AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad
Fortum Värme producerar miljöanpassad fjärrvärme, fjärrkyla och el. Bolaget har starkt bidragit till att Stockholm har utsetts till European Green Capital 2010 av EU. Företaget har 840 anställda, omsätter 7,4 miljarder kronor och har 11 750 miljömedvetna fjärrvärme- och fjärrkylakunder i 17 kommuner i Sverige. Företaget är den svenska delen av Heat Scandinavia som omfattar Fortums fjärrvärmeverksamhet i Norge och Sverige.

Ämnen

  • Industri, tillverkning

Regioner

  • Sundbyberg