Pressmeddelande -

Europa i veckan: östligt partnerskap och viktig klimatrapport

I dag deltar utrikesminister Carl Bildt i ett informellt utrikesministermöte i polska Sopot om det Östliga partnerskapet. Samarbetet, som inkluderar sex östeuropeiska länder (Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ukraina och Vitryssland) inleddes förra våren. Det ska föra EU och partnerländerna närmare varandra i fråga om energisäkerhet, ekonomi och demokrati men inga projekt har inletts än inom samarbetet.

I dag börjar också ett toppmöte mellan EU och USA som hålls i Madrid. Toppmötet blev mest känt på grund av att USA:s president Barack Obama tackade nej till att komma på grund av det inte fanns tillräckligt många intressanta frågor att diskutera. Läs mer på Europaportalen.se

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Utanför Sverige

Europaportalen — Tidningen EU och Europa.
Nyheter, debatt och videoklipp.  

http://europaportalen.se/

Kontakter

Anders Selnes

Presskontakt 08- 796 26 99