Pressmeddelande -

Italien tvingas spara 250 miljarder

Efter Spanien, Portugal och senast Storbritannien är det Italiens tur att presentera ett sparpaket.

Sparpaketet presenteras i morgon onsdag, men de stora dragen har läckts ut till italienska media och diskuteras av regeringen och företrädare för regionerna och fackförbunden i dag.

Paketet ska spara 250 miljarder kronor över två år och ska minska budgetunderskottet till under tre procent till 2012. Det är ett måste för att på sikt kunna sänka nivån på Italiens statsskuld som i dag ligger på 116 procent av BNP, näst högst i EU.

Läs mer om de italienska sparåtgärderna på Europaportalen.se.

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Utanför Sverige

Europaportalen — Tidningen EU och Europa.
Nyheter, debatt och videoklipp.  

http://europaportalen.se/

Kontakter

Anders Selnes

Presskontakt 08- 796 26 99