Pressmeddelande -

Bolagsstämman godkände försäljning av Eurovip Telecom

(Aktietorget: EVIP B) Försäljningen av telekomverksamheten i Eurovip Group AB (publ) har i dag godkänts av en enhällig bolagsstämma i enlighet med det bud som presenterats. Styrelsen har värderat budet till ca 20 MSEK. - Försäljningen innebär att telekomverksamheten kommer att kunna utvecklas hos en ägare som har den finansiella styrka som krävs och att Eurovip kan ägna krafterna åt att driva och utveckla vår svenska kärnaffär, säger Eurovip Groups styrelseordförande Ray Pettersson. Vid bolagsstämman lämnade t.f. VD Bengt Strenge samt Ingrid Lindström styrelsen. Till ny styrelseledamot utsågs Lars Björk, VD i CISL. För ytterligare information, kontakta Ray Pettersson, styrelseordförande, Eurovip Group AB, mobil: 0708-87 60 03. #### Eurovip Group utvecklar tekniska lösningar för lojalitetsprogram, bonusfördelning m.m. samt bedriver telekomverksamhet genom dotterbolag i Europa och Asien. Eurovip Group AB är noterat på Aktietorget. Handeln i aktien är stoppad sedan 11 mars 2008.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Regioner

  • Kristianstad

Kontakter

Per Nasfi

Presskontakt Marknadschef Marknad och kommunikation 018-65 31 37