Pressmeddelande -

Delårsrapport januari - juni 2008 samt vissa ekonomiska data per 31 augusti

(Aktietorget: EVIP B)


EUROVIP MARKNADSLÄGE

Eurovip AB har sedan 1997 verkat för en givande kunddialog, effektiv marknadskommunikation och ökad lönsamhet genom kundlojalitet. Efter att ha genomfört en rigorös effektiviseringsplan och omorganisation, har företaget nu en uttalad målsättning om att befästa sin position som en marknadsledande leverantör av systemstöd för kundlojalitet. För att säkerställa denna målsättning har Eurovip AB under det gångna året genomfört en rad aktiviteter avseende såväl ekonomiska som personella resurser.

Några av de mest påtagliga förändringarna i bolagets struktur har varit att färdigställa det nya kundlojalitetssystemet Daylight 3.0. Anledningen till denna massiva investering har varit att systemets prestanda och flexibla funktionalitet är en garant för framtida landvinningar. Daylight 3.0 är ett mycket konkurrenskraftigt alternativ till befintliga lösningar. Systemet tillgodoser såväl kundernas önskemål om möjlighet till geografisk expansion på en internationell marknad, höga prestandakrav och en långsiktig utveckling av sin marknadskommunikation och kundlojalitetsstrategi. Versionsuppdateringen av Daylight fyller också ett internadministrativt syfte vilket har resulterat i att Eurovip AB idag har möjlighet att bistå kunder med en snabbare, effektivare och personligare service. Detta trots att de personella resurserna reducerats avsevärt. Denna effektivisering innebär såväl minskad kostnadsmassa som ett ökat intäktsflöde.

Utöver den tekniska utvecklingen har stora resurser allokerats till att återuppbygga de befintliga kundernas förtroende för bolaget och att säkerställa ett långsiktigt intäktsflöde genom att omförhandla och förlänga befintliga avtal. Vidare har även produkt- och tjänsteförsäljning till den befintlig kundmassa ökat under de två senaste kvartalen till följd av de nya tjänster och möjligheter Daylight 3.0 medför. Trots avsaknaden av en aktiv nykundsbearbetning har antalet offertförfrågningar ökat i jämförelse med föregående år. I tider med vikande ekonomisk tillväxt måste företagen gå från kostsam massmarknadsföring (såsom exempelvis tv- och tidningsreklam) till effektivare och mätbara lösningar för kundkommunikation. Eurovip ABs affärsidé bygger på att tillhandahålla system för kostnadseffektiv marknadsföring och merförsäljning till befintliga kunder, något som nu efterfrågas i allt större utsträckning.

Under januari 2009 kommer Eurovip AB att formulera en långsiktig expansionsplan. Denna strategi kommer att utgöra grunden för bolagets kommande marknadsbearbetning vilken tar sin början under första kvartalet 2009-. Den planerade expansionen kommer under 2009 i huvudsak att ske i Sverige. Dock finns även ett europeiskt fokus som bottnar i utökade avtal med befintliga kunders vars verksamhet har internationella förgreningar. Eurovip AB kommer således att fortsätta expandera organiskt genom en systematisk marknadsbearbetning och med hög lönsamhet i fokus.

 

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Regioner

  • Kristianstad

Kontakter

Per Nasfi

Presskontakt Marknadschef Marknad och kommunikation 018-65 31 37