Pressmeddelande -

Eurovip Group: Eurovip Group 2003-2008, en sammanställning

 

(Aktietorget: EVIP B)

Sammanfattning

Eurovip Group gjorde i december 2006 ett illa genomtänkt och illa genomfört förvärv av CISL Gruppens telekombolag i Spanien, Thailand och Storbritannien. Ingen i Eurovip hade någon verklig kunskap om verksamheterna eller värdena i de förvärvade bolagen. Köpeskillingen kom därför att motsvara en fullständigt orealistisk värdering av bolagen.

Alltsedan Eurovipkoncernen på så vis förköpt sig, har den haft ständiga ekonomiska problem, framför allt likviditetsmässigt. En ny styrelseordförande och t.f. VD har sedan dess ägnat sig åt att i parallella processer

- vecka för vecka och månad för månad hantera koncernens likviditetsbehov,
- analysera verksamheten och det ekonomiska tillståndet, framför allt i de förvärvade telekombolagen,
- sanera koncernens struktur och ekonomi i grunden.

Under det arbetet blev det uppenbart att den enda möjligheten att på sikt rädda någon del av koncernen, var att avyttra en del av verksamheten för att få in likvida medel och minska kostnaderna.

Det stod med tiden klart att den enda verksamhet som det fanns en marknad för var telekombolagen. I slutänden såldes de till Bengt Strenge, t.f. VD i Eurovip Group.

Att avstå från att sälja hade riskerat hela koncernens överlevnad.

Idag är verksamheten åter fokuserad på sin kärnverksamhet och en produkt, Daylight CRM. All annan verksamhet är avyttrad eller avskalad och verksamheten kommer att generera ett positivt kassaflöde inom loppet av 2008.

Läs hela Sammanställningen 2003 - 2008 i bifogade pdf-fil.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Regioner

  • Kristianstad

Kontakter

Per Nasfi

Presskontakt Marknadschef Marknad och kommunikation 018-65 31 37