Pressmeddelande -

Kommuniké från ordinarie extra bolagsstämma 2008 11 11

(Aktietorget: EVIP B)

Stämman beslöt att i enlighet med styrelsens förslag genomföra nyemission av aktier och teckningsoptioner samt att ändra bolagsordningen till att aktiekapitalet skall vara lägst 9 000 000 kronor och högst 36 000 000 kronor och att antalet aktier skall vara lägst 9 000 000 och högst 36 000 000.

Protokoll fört vid extra bolagsstämman samt styrelsens förslag kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida.

För ytterligare information, kontakta Rachid Lahyani VD, Eurovip Group AB, mobil: 0707-71 04 45
eller styrelseledamoten Jesper Stevrin mobil: 0763-38 48 11


Eurovip Group utvecklar tekniska lösningar för lojalitetsprogram, bonusfördelning m.m. Eurovip Group AB är noterat på Aktietorget. Handeln i aktien är stoppad sedan 11 mars 2008.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Regioner

  • Kristianstad

Kontakter

Per Nasfi

Presskontakt Marknadschef Marknad och kommunikation 018-65 31 37