Pressmeddelande -

Offentliggörande av villkor i företrädesemission

(Aktietorget: EVIP B)

Nedan presenteras villkoren i Eurovip Group ABs (publ) förestående företrädes-emission.
- Avstämningsdag 21 november 2008
- Teckningstid 28 november - 15 december 2008
- Sista dag inklusive teckningsrätt 17 november 2008
- Första dag exklusive teckningsrätt 18 november 2008

Varje aktie berättigar till teckning av två (2) nya aktier. För varje tecknad aktie medföljer en vederlagsfri teckningsoption av serie A eller serie B. Teckningsoptionen ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskursen SEK 1,0

Erbjudandet omfattar totalt 14.000.000 aktier.
Teckningskursen är fastställd till SEK 1,0


För ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Bo Halbert
Styrelseordförande
+46 (0)70 347 62 60

Jesper Stevrin
Styrelseledamot
+46 (0)76 338 48 11

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Regioner

  • Kristianstad

Kontakter

Per Nasfi

Presskontakt Marknadschef Marknad och kommunikation 018-65 31 37