Pressmeddelande -

Offentliggörande av villkor i företrädesemission (rättelse)

 

(Aktietorget: EVIP B)

Nedan presenteras villkoren i Eurovip Group ABs (publ) förestående företrädesemission.

- Avstämningsdag 21 november 2008
- Teckningstid 28 november - 15 december 2008
- Sista dag inklusive teckningsrätt 18 november 2008
- Första dag exklusive teckningsrätt 19 november 2008

Varje aktie berättigar till teckning av två (2) nya aktier. För varje tecknad aktie medföljer en vederlagsfri teckningsoption av serie A eller serie B. Teckningsoptionen ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskursen SEK 1,0

Erbjudandet omfattar totalt 14.000.000 aktier.
Teckningskursen är fastställd till SEK 1,0För ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Bo Halbert
Styrelseordförande
+46 (0)70 347 62 60

Jesper Stevrin
Styrelseledamot
+46 (0)76 338 48 11

Eurovip Group AB (publ),
Box 47 233,
Årstaängsvägen 17C 6 tr,
SE-117 45 Stockholm.

Telefonnummer: 08-525 03 652,
www.eurovipgroup.se,
Org.nr: 556629-8914.

Ämnen

  • Marknad, börs

Regioner

  • Kristianstad

Kontakter

Per Nasfi

Presskontakt Marknadschef Marknad och kommunikation 018-65 31 37