Pressmeddelande -

Upptagande av handel med Eurovipaktien

 

(Aktietorget: EVIP B)

Handeln med Eurovipaktien kommer att återupptas den 28 november 2008 (inledningsvis på observationslistan).

Aktien har varit handelsstoppad sedan den 11 mars 2008 pga bolagets stora finansiella problem.

Problemen startade i och med de telekomförvärv som gjordes under 2006. Förväntade positiva resultat av förvärven var inte i närheten av de som utfästes. Förvärven resulterade i stora ekonomiska underskott och verksamheten, efter kraftiga nedskrivningar 2007, var sedan tvunget att säljas för att inte riskera hela koncernen. En utförlig beskrivning av detta har just offentliggjorts och finns att läsa i dokumentet "Eurovip Group 2003 - 2008, en sammanställning" som finns på bolagets hemsida.

De stora likviditetsproblem som uppstod i samband med ovanstående ledde till det beslutade handelsstoppet i våras.

Skuldsaneringar inom koncernen har genomförts under hösten och lyckosamma ackordsuppgörelser har avtalats med vissa av företagets leverantörer. Vi återkommer under december när vi exakt kan summera ihop vad dessa uppgörelser lett till.

Vad gäller det konvertibla lånet på 14,3 mkr har vi idag träffat uppgörelser om 9,3 mkr av dessa, vilka kommer att omvandlas till aktier (konverteringskurs 1:-). Beträffande de resterande 5 mkr förs just nu förhandlingar med ambitionen att även omvandla dessa till aktier. Huruvida förhandlingarna beträffande denna del kommer att utfalla positivt vet vi inom de närmaste veckorna.

Efter ovanstående åtgärder kommer Eurovip Group att fokusera all sin energi på produkten Daylight 3,0, ett kundlojalitetsprogram. Vi tror på denna produkt/programvara och vi upplever intressanta förfrågningar från marknaden. Skuldsaneringsprocessen som beskrivs ovan innebär att samtliga skulder som härrörs till bolagets verksamhet fram till höstens början är reglerade. Det positiva kassaflöde vi nu ser kommer därför att stärka upp likviditeten successivt framöver då bolagets månatliga kostnadsmassa är avsevärt lägre än vad som uppvisats tidigare.

Fredagen den 28 november påbörjas teckningstiden för den nyemission som bolagsstämman beslutat genomföra. Teckningstiden pågår till den 15 december 2008. Prospekt finns på bolagets hemsida. Efter de olika saneringar inom bolaget som genomförts, och beskrivits ovan, hoppas vi även att emissionen skall ge ytterligare nödvändigt kapital för att vi med ännu större kraft skall kunna koncentrera verksamheten på den kärnverksamhet som vi faktiskt tror har framtiden för sig.

Efter det som tidigare hänt inom bolaget, och beskrivs utförligt i "Eurovip Group 2003 - 2008, en sammanställning" har AktieTorget beslutat att genomföra en fullständig noteringsprocess avseende Eurovip Group. Bolagets aktier kommer därför inledningsvis att från och med fredagen den 28 november finnas på observationslistan fram till dess att hela noteringsprocessen är klar.


För ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Bo Halbert
Styrelseordförande
+46 (0)70 347 62 60

Rachid Lahyani
VD
+46 (0)70 771 04 45

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Regioner

  • Kristianstad

Kontakter

Per Nasfi

Presskontakt Marknadschef Marknad och kommunikation 018-65 31 37