Pressmeddelande -

Utöka dina förväntningar med ett enda verktyg.

Företag blir alltmer medvetna om sammanhanget mellan friska medarbetare och hög avkastning vilket leder till ett ökat antal undersökningar och många löpmeter siffror och staplar. Med hjälp av XCC och dynamiska objekt kan man, utan att behöva analysera analysen, se var behoven är som störst. Under 2007 arbetade Jörgen Lerjestad, organisationskonsult och hypnosterapet och Niclas Nilsson, motivationstränare och webbutvecklare tillsammans med WM-Data på ett verktyg för att underlätta för företagen att isolera och åtgärda problem med större precision. Resultatet är Xnvision Compeer Control, ett webbaserat verktyg som hanterar små företag lika bra som stora organisationer. Olika visuella element gör det möjligt för ledningsgrupper och chefer på alla nivåer att snabbt se var avdelningarna står och vilka åtgärder som behöver vidtas. XCC hanterar företaget, avdelningar projekt, frågor, enkäter och analyser och med enkelhet kan man skapa en ny enkät för en avdelning eller hela företaget. Man kan sedan följa en separat enkät, ett urval enkäter eller enskilda frågor för att få en visualiserad bild av situationen. Chefer på varje nivå validerar sin kunskap kring varje fråga och på XCC's positioneringsvy kan man följa chefen och gruppens förändringar och framsteg. En nyckelvy kan internt eller externt se vad det är för beräknad åtgärdstid och kostnad beroende på prioriteringar och önskemål. Jörgen Lerjestad och Kalle Enarsson, organisationsutvecklare och chefscoach, har under många år arbetat med bland annat organisationsutveckling, FIRO och Situationsanpassat ledarskap men har fram tills idag saknat ett verktyg för att tydliggöra problemen med samma höga precision som XCC. Kontakt: EXn-Vision AB Jörgen Lerjestad Hypnosterapeut och Organisationskonsult Mobil: 0762-96 96 94 jorgen.lerjestad@xnvision.se http://www.xnvision.se

Ämnen

  • Undervisning, lärande