Pressmeddelande -

Ökad mångfald i Sveriges Byggindustriers styrelse- en nyckelfråga för byggbranschen och samhället

I mitten av maj presenterades byggbranschens viktigaste och tyngsta styrelse för branschorganisationen Sveriges Byggindustrier. Sveriges Byggindustrier är byggföretagens bransch- och arbetsgivarförbund  med ca 3200 medlemsföretag. Samhällsbyggnadssektorn bidrar till att bygga Sverige och bör därför representera ett tvärsnitt av den svenska befolkningen. Trots det är BI:s nyvalda styrelse återigen extremt homogen, samtliga ledamöter är medelålders män som representerar stora byggföretag.

 Jessica Löfström,  vd för byggbemanningsföretaget ExpanderaMera, har i många år enträget kämpat för att öka mångfalden i Sveriges Byggindustriers styrelse. Inför de senaste årens omval har hon bland annat föreslagit lämpliga kvinnliga styrelseledamoter.

- Jag ger inte upp, jag fortsätter att lyfta den viktiga frågan om mångfald i styrelsen tills vi får se en förändring. Sveriges Byggindustrier säger sig vilja arbeta för ett öppet innovationsklimat och oliktänkande i branschen, men när man väljer en styrelse som knappast kan bli mer homogen förlorar man branschens och samhällets förtroende genom att skicka ut dubbla budskap, säger Jessica Löfström.

 Styrelsen ska spegla ett tvärsnitt av byggbranschen och samhället

 Hon efterlyser fler kvinnor, individer med utländsk bakgrund, personer i varierande åldrar och representanter från olika delar av branschen i BI:s styrelse. I dagsläget kommer samtliga ledamöter från stora byggföretag, trots att Sveriges Byggindustrier säger sig representera hela byggbranschen, som till stor del  består av mindre aktörer.  Jessica Löfström anser att den bristfälliga mångfalden cementerar omvärldens bild av byggbranschen som konservativ och trögrörlig och menar att den likriktade styrelsen kan ha ett samband med organisationens stadgar, som är utdaterade och i stort behov av förnyelse.

 Homogen styrelse bidrar inte till byggbranschens attraktionskraft

 Det främsta skälet till BI:s homogena och odynamiska styrelse, enligt Jessica Löfström, det faktum att organisationen inte vågar ta in oliktänkande individer som kan bidra med nya perspektiv på viktiga branschfrågor.

- En oerhört viktig framtidsfråga är hur byggbranschen ska kunna öka sin attraktionskraft utifrån ett rekryteringsperspektiv. En styrelse som enbart består av medelålders män från stora byggföretag motiverar knappast fler unga att söka sig till branschen, det motverkar snarare sitt syfte. Jag hoppas verkligen att BI tar till sig av kritiken genom att våga välja en styrelse som representerar såväl byggbranschen som samhället i stort, säger Jessica Löfström.

 

 

 

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Kategorier

  • byggbranschen
  • byggföretag
  • byggindustrin
  • byggnadsarbetare
  • byggprojekt
  • styrelse
  • jämställdhet
  • mångfald
  • sveriges byggindustrier

ExpanderaMera är ett av Sveriges största bemanningsföretag inom bygg- och anläggningsbranschen. Vi erbjuder små, medelstora och stora byggbolag ökad flexibilitet genom att hitta kostnadseffektiva lösningar inom rekrytering, bemanning och entreprenad. Genom mångårig erfarenhet av byggbranschen har vi den kunskap och det nätverk som krävs för att snabbt och effektivt kunna erbjuda våra kunder kompetent personal på såväl kollektiv- som tjänstemannasidan. ExpanderaMera hyr ut och rekryterar personal inom yrken som: snickare, betongarbetare, byggnadsarbetare, träarbetare, hantverkare, byggtjänstemän, byggnadsingenjörer, byggchefer.