Pressmeddelande -

ERA Sweden, Global managementkonsultkedja etablerar sig i Sverige

Liksom andra europeiska länder har Sverige drabbats av den internationella finanskrisen. Företagen måste ta itu med sjunkande vinstmarginaler. Ett sätt att kompensera för lägre vinster är att minskade overheadkostnader. Undersökningar har visat att kostnadsnedskärningar har en större positiv påverkan på företagens resultat än en ökad försäljning. Tyvärr är bristen på resurser och erfarenhet ofta begränsande faktorer när organisationer försöker jaga kostnadsbesparingar internt.


En studie som gjorts av managementkonsultföretaget Expense Reduction Analysts (ERA) visar att företag uppskattar att det finns en kostnadsbesparingspotential på mer än 10 procent i kostnadskategorier som exempelvis facilitiy management, tryckeriverksamhet, avfallshantering, kontorsmateriel och resekostnader.

ERA finns representerade i 30 länder och hjälper bl.a. kunder som IKEA, SAP, Pfizer, Dell och Ernst & Young att skapa nya vinster genom att sänka deras indirekta kostnader. Sedan januari 2010  verkar ERA även i Sverige. ERA Sverige söker nu finansiellt och ekonomiskt kvalificerade analytiker och branschexperter till sin partnerorganisation.


För mer information om ERA globalt och Sverige, och hur svenska företag och kommuner kan dra nytta av ERAs unika kostnadsbesparande metoder, vänligen kontakta

ERA Country Manager Sweden:
Laurentiu Tomsa, Västerås.
Tel 0211 22 522 eller 073 511 12 11
E-post ltomsa@expensereduction.com

ERA Partner Sverige:
Jan Hägersand, Haegersand Consulting AB Oskarshamn
Telefon 076 103 94 40
E-post jhagersand@expensereduction.com

www.expensereduction.com

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • kostnadsbesparing
  • era sweden
  • managementkonsultkedja

Leading cost management and purchase consultancy operates in Sweden

Kontakter

Laurentiu Tomsa

Presskontakt VD Sverige 0046 735 11 12 11