Pressmeddelande -

Kungen och vice statsministern besöker Kina

Resan inleds i Peking, 19-22 maj, för möten med den kinesiska regeringen samt deltagande på ett svenskt-kinesiskt högnivåforum om innovationer. I anslutning till forumet kommer även företagsavtal undertecknas.

Syftet är bland annat att stärka samarbetet med Kina kring innovationer, miljöteknik och frågor som rör småföretagande och företagens sociala ansvar samt uppmärksamma 60 år av diplomatiska förbindelser mellan Sverige och Kina.

Vice statsminister Maud Olofsson kommer att inledningstala vid den internationella kvinnokonferensen Global Summit of Women som samlar kvinnliga politiska ledare från hela världen. Denna gång med kvinnors företagande i fokus.

I Shanghai, 22-24 maj, besöker Hans Majestät Konungen och vice statsministern världsutställningen och deltar i ett rundabordssamtal med svenska och kinesiska företag samt vid en stor konferens med fokus på innovationer och tillväxt som anordnas av Vinnova. Temat för det svenska deltagandet på världsutställningen är ”Spirit of Innovation”.

På resan medföljer en näringslivsdelegation på högsta nivå med representanter för flera av Sveriges största företag. Kina är Sveriges viktigaste handelspartner i Asien och syftet är att fördjupa det ekonomiska samarbetet och skapa nya affärer.

Det finns möjligheter för media att delta i delar av programmet. För ackreditering och mer information om programmet i Peking kontakta ambassadsekreterare Markus Lundgren. För ackreditering och mer information om programmet i Shanghai kontakta Maria Warren vid Kommittén för Sveriges deltagande i världsutställningen i Shanghai. För frågor om näringslivsdelegationen kontakta Katinka Palmgren, Exportrådet.

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Kategorier

  • världsutställningen expo 2010
  • världsutställning
  • spirit of innovation
  • annika rembe

Sveriges kommitté för Expo 2010 i Shanghai är ett samarbete mellan stat och näringsliv där vardera bidrar med 70 miljoner kronor. Det svenska temat för världsutställningen är Spirit of Innovation och syftar till att Sverige rankas som ett av de mest innovativa länderna i världen.
Det övergripande temat för världsutställningen är Better City - Better Life och syftar på befolkningsökningen i städer, inte bara i Kina utan över hela världen.