Pressmeddelande -

Svenska paviljongen prisad för sitt affärsfokus

Den 25 september var det fokus på entreprenörskap på Expo 2010 i Shanghai, då man firade Entreprenörsdagen. Sveriges paviljong fick ta emot pris för att vara särksilt affärssinnad.

Ett hundratal kinesiska entreprenörer och Expodeltagare närvarade under Entreprenörsdagen på världsutställningen. Fyra paviljonger som anses vara särskilt näringslivsinriktade utsågs och fick ta emot pris. Den svenska, australiensiska, amerikanska och kandensiska paviljongen ses som de fyra paviljonger med bäst kommersiellt budskap.

- Det svenska deltagandet i världsutställningen 2010 har attraherat över 110 partnerföretag, vilket reflekterar ett av våra huvudbudskap, nämligen samarbete. Detta samarbete sträcker sig mellan svenska och kinesiska organisationer, förvaltningsorgan, företag och individer. Vårt mål är att skapa en plattform för samarbete och de 137 dagar som nu gått visar på stor framgång inom detta område, säger Annika Rembe, General Commissioner i kommittén för det svenska deltagandet.

Den svenska paviljongen har tagit emot mer än tre miljoner besökare sen invigningen den 1 maj i år.

###

För mer information, vänligen kontakta:

Maria Warren
Communications Manager

Tel: +86 1582 1591 029
Email: maria.warren@expo2010.se

Anna Rygård
Program Director
Tel: +86 1502 1360 928
Email: anna.rygard@expo2010.se

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Kategorier

  • entreprenörskap
  • world expo 2010 i shanghai
  • expo 2010
  • världsutställning
  • världsutställningen expo 2010
  • spirit of innovation
  • den svenska utställningen på expo 2010
  • annika rembe

Sveriges kommitté för Expo 2010 i Shanghai är ett samarbete mellan stat och näringsliv där vardera bidrar med 70 miljoner kronor. Det svenska temat för världsutställningen är Spirit of Innovation och syftar till att Sverige rankas som ett av de mest innovativa länderna i världen.
Det övergripande temat för världsutställningen är Better City - Better Life och syftar på befolkningsökningen i städer, inte bara i Kina utan över hela världen.