Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Expo får årets Anna Lindh-stipendie för arbetet mot rasism och främlingsfientlighet

Anna Lindhs Minnesfond ut årets Anna Lindh-stipendier till läraren och eldsjälen Christer Mattsson och till Stiftelsen Expo. Årets Anna Lindh-stipendiater belönas för sitt arbete med att bemöta främlingsfientliga och rasistiska tendenser liksom våldsideologier i Sverige.

– I en intervju i Expo gjord 2003 pratar Anna Lindh om vikten av att diskutera attityder och värderingar, för att på så sätt förebygga intolerans och rasism. Tyvärr finns hon inte längre bland oss för att fortsätta sprida detta viktiga budskap. Expos verksamhet bygger på förebyggande genom kunskap, att genom att lyfta fram intoleranta organisationers attityder och värderingar ge människor en chans att göra ett informerat val. Vi känner oss naturligtvis mycket hedrade att få ta emot detta stipendium i Anna Lindhs minne, ett stipendium, som bidrar till att vi kan fortsätta sprida livsviktig kunskap om intolerans och dess konsekvenser, säger Kajsa Lindohf, tf VD på Expo.

Styrelsen ger Anna Lindh-stipendium till Stiftelsen Expo med motiveringen:
Stiftelsen Expo arbetar för det ”fria och öppna Sverige utan rasism och främlingsfientlighet” – det Sverige som Anna Lindh lovade att arbeta vidare för i sina minnesord över Olof Palme. Det är också det Sverige där Expos medarbetare ibland hotas att välja mellan det trygga livet och den livsviktiga utbildningen och journalistiken. Tack vare Expos förebyggande och opinionsbildande arbete uppmärksammas högerextrema, odemokratiska och exkluderande tendenser i samhället på ett tidigt stadium. Insikten om den ständigt nödvändiga kampen för demokrati, allas lika värde och mänskliga rättigheter driver Expos ideligen växande verksamhet framåt.

http://www.annalindhsminnesfond.se/aktuellt/aktuellt.asp?id=162

Ämnen

Kategorier


Stiftelsen Expo är en antirasistisk privat forskningsstiftelse som grundades 1995 i syfte att studera och kartlägga antidemokratiska, högerextrema och rasistiska tendenser i samhället. Verksamheten bedrivs på ideell grund. Stiftelsens plattform värnar demokrati och yttrandefrihet mot rasistiska, högerextrema, antisemitiska och totalitära tendenser i samhället. Stiftelsen Expos verksamhet består av tre grenar:

Publicistisk verksamhet
Stiftelsen Expo ger ut tidskriften Expo och nyhetssajten expo.se.

Utbildning
Expo föreläser var tredje dag någonstans i Sverige för kommunpolitiker, journalister, poliser, lärare, allmänhet med flera.

Research
Expo samlar, analyserar och sammanställer material om den svenska extremhögern. Stiftelsen förfogar bland annat över Skandinaviens största arkiv med rasistisk propaganda.

Stiftelsen Expo utmanar rasismen

Expo är en religiöst och partipolitiskt obunden antirasistisk stiftelse. Vår vision är en levande demokrati där rasistiska idéer saknar inflytande. Vi arbetar för ett öppet, demokratiskt samhälle genom att motverka rasistiska organisationer och idéer. Det gör vi genom omvärldsbevakning, journalistisk granskning och utbildning. Expos arbete syftar till att öka människors förmåga att bemöta rasistiska idéer, myter och konspirationsteorier.

Stiftelsen Expo
Fyrverkarbacken 30A
112 60 Stockholm
Sverige