Gå direkt till innehåll
Bild från IS eget propagandamaterial.
Bild från IS eget propagandamaterial.

Pressmeddelande -

​Expo utbildar om radikalislamism

Radikalislamistiska idéer har fått ökat genomslag i Sverige. Myndigheter, kommuner och skolor behöver mer kunskap för att kunna bemöta en hatideologi präglad av rasism och våld mot oliktänkande. Därför har Expo tagit fram en ny utbildning.

– Vi ser ett stort behov av den här utbildningen. Ingen annan aktör erbjuder denna typ av utbildning i Sverige, trots att rekrytering fortfarande pågår. Vi är övertygade om att ökad kunskap bland yrkesgrupper som möter de som är i riskzonen att radikaliseras är det bästa verktyget att motverka radikalislamism, säger Haris Grabovac, som tagit fram utbildningen tillsammans med Bilan Osman.

Utbildningen vänder sig till kommuner, myndigheter, religiösa samfund, skolor och andra som vill förstå hotet från radikalislamismen. Den ger en heltäckande bild historiskt och fram till idag, då nätverken rekryterar krigare i sociala medier.

– För många framstår radikalislamismen och dess extrema våld mot vanliga människor som obegripligt. I utbildningen förklarar vi hur antisemitism och hat mot kristna, shiiter och hbtq-personer är en grundsten i den här ideologin, och utgör drivkraft för våldsdåden, säger Bilan Osman.

Expos uppdrag är att motverka rasistiska organisationers och idéers inflytande i samhället genom att stärka demokratiska ideal och värderingar bland allmänheten. Den här utbildningen är en del i det arbetet.

För frågor om utbildningen, kontakta:

Haris Grabovac, utbildare, 08-400 219 85 haris.grabovac@expo.se

Bilan Osman, utbildare, 08-400 219 86 bilan.osman@expo.se

För intervjuförfrågningar och pressbilder, kontakta:

Hanna Gimstedt, marknadskommunikatör och pressansvarig, 08-400 219 25, hanna.gimstedt@expo.se

Bifogat finns filen "Radikalislamism – kunskapspaket för journalister". 

Ämnen


Expo är en religiöst och partipolitiskt obunden antirasistisk stiftelse. Vår vision är ett samhälle där rasistiska idéer saknar inflytande. Expos syfte är att öka människors förmåga att bemöta rasistiska idéer, myter och konspirationsteorier. Det gör vi genom omvärldsbevakning, granskande journalistik och utbildning. 

Stiftelsen Expo utmanar rasismen

Expo är en religiöst och partipolitiskt obunden antirasistisk stiftelse. Vår vision är en levande demokrati där rasistiska idéer saknar inflytande. Vi arbetar för ett öppet, demokratiskt samhälle genom att motverka rasistiska organisationer och idéer. Det gör vi genom omvärldsbevakning, journalistisk granskning och utbildning. Expos arbete syftar till att öka människors förmåga att bemöta rasistiska idéer, myter och konspirationsteorier.

Stiftelsen Expo
Fyrverkarbacken 30A
112 60 Stockholm
Sverige