Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nästan 1500 vit makt-aktiviteter under 2010

Under 2010 genomförde vit makt-rörelsen 1469 aktiviteter och bedrev verksamhet i samtliga Sveriges län utom två. Det skedde en drastisk minskning av antalet grupper jämfört med tidigare år. Antalet vit makt-relaterade webbplatser ökade från 108 till 121. Det visar Expos tredje årsrapport om vit makt-rörelsen.

Antalet aktiviteter minskade marginellt från 1 507 under 2009 till 1 469 år 2010. Det kan jämföras med toppnoteringen på 1 947 aktiviteter under år 2008.

- Även om vit makt-grupperna inte är anhängare av demokrati så är det förvånande att aktiviteten sjunker under ett valår. På senare år har rörelsen dragits med interna problem och avhopp, vilket fortfarande sätter sin prägel på miljön, säger David Lagerlöf på Expo Research.

Den vanligaste formen av vit makt-aktiviteter är olika former av propagandaspridning, flygblad i brevlådor, klistra upp klistermärken och affischer m.m. Under 2010 minskade antalet sådana aktiviteter jämfört med året innan, från 1 271 till 1 135.

Det minskade antalet propagandaaktiviteter kan möjligtvis förklaras av att de offentliga manifestationerna, där grupper tar plats på gator och torg, blivit vanligare. Flygblad som tidigare smögs ner nattetid i brevlådorna delas i större utsträckning ut direkt i handen till allmänheten. Totalt genomfördes 241 manifestationer under året, mot 162 stycken 2008 och 171 under 2009.

- Offentliga manifestationer kan ses som ett styrketecken hos rörelsen eftersom de tidvis slutar i bråk med grupper på vänsterkanten, säger Lagerlöf.

Under de två tidigare år som årsrapporterna getts ut har antalet aktiva vit makt-grupper varit i det närmaste konstant. Under 2010 ser vi ett trendbrott. Antalet aktiva grupper är betydligt färre än tidigare år, 29 aktiva organisationer jämfört med 40 organisationer under 2009. Att en grupp klassats som "aktiv" i rapporten säger samtidigt inget om aktivitetens omfattning, snarare att det finns någon form av verksamhet. Några av grupperna har funnits under många år och drivs av erfarna aktivister, andra består av mindre grupper med en lös struktur.

- På senare år har ambitiösa försök gjorts att skapa organisationer med tillhörande aktivistgrupper. Försöken har inte fallit väl ut och under 2010 ser vi hur organisationer faller samman. Det innebär inte nödvändigtvis att rörelsen dör ut. Förr eller senare kommer nya grupperingar att suga upp aktivisterna, fortsätter David Lagerlöf.

Ett trendbrott under året är att Svenska motståndsrörelsen är den organisation som haft störst geografisk täckning. Organisationen bedrev aktiviteter i 17 av landets 21 län.

Under 2010 fanns 121 webbplatser med vit makt-relaterat innehåll vilket är en ökning jämfört med 108 under 2009 och 96 år 2008. Antalet organisationshemsidor är oförändrat och låg kvar på 34 stycken medan bloggarna ökade från 26 till 35 stycken.

I bifogad PDF finns en förteckning över vit makt-rörelsens aktivitet uppdelat på län.

För mer information kontakta:

David Lagerlöf, Expo Research
Telnr: 070-742 25 27/08-652 62 08
E-post: david.lagerlof@expo.se

Ämnen

Kategorier


Stiftelsen Expo är en antirasistisk privat forskningsstiftelse som grundades 1995 i syfte att studera och kartlägga antidemokratiska, högerextrema och rasistiska tendenser i samhället. Verksamheten bedrivs på ideell grund. Stiftelsens plattform värnar demokrati och yttrandefrihet mot rasistiska, högerextrema, antisemitiska och totalitära tendenser i samhället. Stiftelsen Expos verksamhet består av tre grenar:

Publicistisk verksamhet
Stiftelsen Expo ger ut tidskriften Expo och nyhetssajten expo.se.

Utbildning
Expo föreläser var tredje dag någonstans i Sverige för kommunpolitiker, journalister, poliser, lärare, allmänhet med flera.

Research
Expo Research följer vit makt-rörelsen, deras politiska utveckling och verksamhet samt gör den begriplig. Vi bevakar demonstrationer och manifestationer, följer bloggar och hemsidor. Expo Research ansvarar för Expos omfattande arkiv som sträcker sig från 1930-talets svenska nazistpartier till dagens arvtagare.

Stiftelsen Expo utmanar rasismen

Expo är en religiöst och partipolitiskt obunden antirasistisk stiftelse. Vår vision är en levande demokrati där rasistiska idéer saknar inflytande. Vi arbetar för ett öppet, demokratiskt samhälle genom att motverka rasistiska organisationer och idéer. Det gör vi genom omvärldsbevakning, journalistisk granskning och utbildning. Expos arbete syftar till att öka människors förmåga att bemöta rasistiska idéer, myter och konspirationsteorier.

Stiftelsen Expo
Fyrverkarbacken 30A
112 60 Stockholm
Sverige