Exportchefsindex en ny ekonomisk indikator – pressmöte 15 maj kl 10.00

Tid 15 Maj 2008 10:00 – 10:00

Plats World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm

Exportrådet och Statistiska Centralbyrån lanserar tillsammans en helt ny temperaturmätare Exportchefsindex, ECI. En kvartalsvis indikation och mätning av temperaturen i exportindustrin. Rapporten och de första resultaten presenteras på ett pressmöte torsdag den 15 maj kl 10.00 Exporten är motorn i den svenska ekonomin. Exportens förädlingsvärde är av samma storleksordning som hushållens privata konsumtion, men har över de senaste femton åren vuxit mer än dubbelt så snabbt. Exportrådet introducerar nu exportchefsindex för att skapa större uppmärksamhet för exporten och omvärlden som drivkraft för den svenska ekonomin. Respondenter är exportansvariga i 225 företag. Alla stora företag finns med i undersökningen men hälften av respondenterna har en exportförsäljning under 250 miljoner SEK. Vi får därmed en indikator för hur det går för små- och medelstora företag. ECI baserar sig på informationen från momsregistret och omfattar därmed såväl varuexport som tjänsteinkomster Frågorna avser exportförsäljningen och marginaler senaste kvartalet, exportorderstocken och leveranstiderna samt bedömning av marknadstillväxt och exportförsäljning per region kommande kvartal. - Att Sverige är beroende av efterfrågan i världens olika regioner, det är kärnan av vad exportchefsindex handlar om, säger Ulf Berg vd på Exportrådet - Exportchefsindex utgör också en exportbarometer för små- och medelstora företag, vilket är ovanligt. Mig veterligen är det främst Japan som delar in näringslivet i olika storleksgrupper av företag i sina Tankanenkäter, säger Mauro Gozzo, Exportrådets chefsekonom. Intervjuerna för den mätning som publiceras på torsdag genomfördes 17 april - 9 maj. Samtidigt kommer de två testmätningar som genomfördes första kvartalet i år samt fjärde kvartalet 2007 att publiceras. Resultatet kommer att presenteras av Exportrådets vd Ulf Berg samt Exportrådets chefekonom Mauro Gozzo. Tid: Torsdagen den 15 maj 10.00 Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm Anmälan: press@swedishtrade.se Välkommen! För ytterligare information kontakta: Mauro Gozzo, chefekonom Exportrådet tel 08-588 660 35, 070-883 85 28 Katinka Palmgren, presskontakt Exportrådet tel 08-588 661 64, 076-11 211 23 Exportrådet är en resurs för alla svenska företag som vill göra internationella affärer. Vi har lång erfarenhet av internationell affärsutveckling och finns på plats i mer än 50 länder med 530 anställda. Exportrådet ägs av staten och näringslivet och omsätter cirka 550 miljoner kronor. Detta pressmeddelande finns även på www.swedishtrade.se/press.

Relaterat innehåll