Exportchefsindex för fjärde kvartalet 2008 – pressmöte 27 november kl 10.00

Tid 27 November 2008 10:00 – 10:00

Plats World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm

Intervjuerna för den mätning som publiceras på torsdag genomförs av SCB den 10 - 24 november. Genom att det är den femte mätningen som görs kommer vi att ha en tidsserie över 5 kvartal. Resultatet kommer att presenteras av Exportrådets chefekonom Mauro Gozzo. Tid: Torsdagen den 27 november 10.00 Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm Anmälan: press@swedishtrade.se

Relaterat innehåll