Svensk ishockey inspirerar företagsledare i Lettland

Tid 16 Maj 2006 09:00 – 09:00

Plats Hotel Europa Royale Riga, Kr. Barona street 12

Den 16 maj träffar svenska Tre Kronors lagledare Mats Näslund lettiska företagsledare, politiker och kommunanställda i Riga under det pågående Ishockey VM. Han kommer att berätta hur man idag använder teamwork-teknik hämtad från hockeyn i svenskt näringsliv. Svenska företagsrepresentanter berättar också hur de praktiskt använder tekniken i sina verksamheter. Exportrådet och Sveriges ambassad i Lettland arrangerar tillsammans med Svenska Ishockeyförbundet seminariet ”Quality through teamwork – Swedish management in ice hockey and business”. Syftet är att lyfta fram vad affärslivet kan använda sig av från sportvärlden. Seminariet ger ett annorlunda perspektiv genom att sammanföra idéer från näringslivet och idrotten. Seminariet syftar till att betona den teambyggande roll företagsledningen har för att säkerställa och gynna företagens framgångar och ge exempel på hur svenska företag har dragit lärdom av idrottsvärlden och använder idrottstekniker inom sitt dagliga arbete. – Eftersom det i dagarna är Ishockey VM i Lettland vill vi passa på att berättar hur man kan använda framgångsrika koncept i sporten som teambyggande i affärssammanhang. Det finns en lång tradition i svenskt näringsliv av att satsa på att skapa en stark företagskultur med platta organisationer, stort förtroende mellan medarbetarna, laganda och gemensamma mål. Kan man få alla att jobba tillsammans mot ett mål så är det en enorm styrka, för ett landslag såväl för ett företag, säger Erik Sprängare, chef för Exportrådet i Lettland. Program: “Quality through teamwork” - Swedish management in ice hockey and business. Date and Time: May 16th 2006, 09:00 – 13:00 Venue: Hotel Europa Royale Riga, Kr. Barona street 12 Moderator: Mr Erik Sprängare, Trade Commissioner, Swedish Trade Council in Latvia 09:00 H.E. Mr Göran Håkansson, Ambassador of Sweden to Latvia Opening address 09:05 Mr. Mats Näslund, team manager of the Swedish National Ice hockey Team “Teamwork in hockey” 10.00 Ms. Gunilla Åkerblom, Head of Marketing & Communication Eastern European Banking SEB Unibanka “Quality through teamwork in international banking” 10:30 – 11:00 Coffee break 11:00 Mr. L-G Hedlund, SIA Skogssällskapet Latvia “Team management in the forestry sector” 11:20 Mr. Christer Persson, CEO Plockmatic SIA “Building teams in producing organizations” 11:40 – 12:50 Discussion: What can the Latvian business learn from sports? 12:50 Closing Remarks: Erik Sprängare, Trade Commissioner, Swedish Trade Council in Latvia 13:00 – 14:00 Drinks, snacks, networking För ytterligare information kontakta: Erik Sprängare, handelssekreterare och chef för Exportrådet i Lettland, tel +371 782 80 46, mobil +371 936 59 54 Helena Olsson, informatör Exportrådet, tel 08-588 660 77, mobil 0708-81 86 93 Exportrådet är en resurs för alla svenska företag som vill göra internationella affärer. Vi har lång erfarenhet av internationell affärsutveckling och finns på plats i mer än 40 länder med 450 anställda. Exportrådet ägs av staten och näringslivet och omsätter cirka 500 miljoner kronor. Detta pressmeddelande finns även på www.swedishtrade.se/press .

Relaterat innehåll