Pressmeddelande -

Danmark efterfrågar kompetens inom äldrevård

 I Sverige är privatiseringen av äldrevård mer utbredd än i Danmark och danska kommuner efterfrågar nu kompetens inom privat äldrevård. Efterfrågan skapar en unik möjlighet för svenska företag med tjänster och produkter inom äldrevård att komma in på den danska marknaden.
 
Den danska regeringen vill öka privatiseringen inom äldrevården eftersom man anser att det finns stora ekonomiska vinster att hämta genom att lägga ut äldrevårdstjänster inom den kommunala sektorn på privata aktörer. Idag är det bara 4 av 98 kommuner som använder sig av privata leverantörer till att driva deras äldrevårdshem, trots att valfriheten inom äldreboende samt mottagare av hemhjälp har ökat och även inkluderar privata alternativ.
 
Cirka 22 procent av den danska befolkningen är över 60 år och antalet personer över 80 år förväntas öka med 20 procent till 2020, vilket kommer att leda till ett större behov av såväl tjänster som produkter inom äldrevården.
 
En analys gjord på uppdrag av danska Udbudsrådet visar att danska kommuner kan göra ekonomiska vinster med upp till 20 procent genom att konkurrensutsätta tjänster inom äldrevård. Som ett led i detta har den danska regeringen satt målet att 26,5% av kommunens tjänster skall konkurrensutsättas under år 2010.
 
En rad olika initiativ skall därför framföras med fokus på att underlätta offentligt och privat samarbete. Eftersom utbudet av privata äldrevårdsleverantörer i Danmark är begränsat skapar det affärsmöjligheter för svenska leverantörer inom äldrevårdstjänster samt hjälpmedel och produkter inom assistant living på den danska marknaden.
 
Med anledning av detta anordnar Exportrådet, i samarbete med Kommunernas Landsforening (KL), ett event den 3 juni i Köpenhamn. Arrangemanget kommer att bjuda på erfarenhetsutbyte inom äldrevårdsområdet i Danmark och Sverige, diskussioner och möjlighet till individuella möten mellan danska kommuner och privata svenska leverantörer av tjänster och produkter inom äldrevård. Eventet har fått stor uppmärksamhet i danska medier genom artiklar i både Børsen och Jyllandsposten.
___________________________________________________________________________
 
För ytterligare information kontakta:
Mårten Jegenstam, Handelssekreterare Exportrådet i Danmark +45 33 36 00 67
Camilla Garland, Exportrådet tel. 0768-93 57 92

 

 

Exportrådet är en resurs för alla svenska företag som vill göra internationella affärer. Vi har lång erfarenhet av internationell affärsutveckling och finns på plats i närmare 60 länder med 530 anställda. Exportrådet ägs av staten och näringslivet och omsätter cirka 600 miljoner kronor.

Ämnen

  • Äldreomsorg