Pressmeddelande -

Estniskt behov av miljöförbättringar ger affärsmöjligheter för svenska företag

EU:s miljökrav innebär att Estland måste förbättra sin avfallshantering och vattenrening. För svenska företag, som ofta är världsledande inom området, innebär det en stor potential. Den 9 september åker elva svenska företag till Tallinn för att knyta kontakter och visa upp sig på Exportrådets och Svensk Miljöteknikexports seminarium i Tallinn. För vårt grannland Estland har EU-medlemskapet fört med sig att landet behöver göra investeringar på omkring 7 630 miljoner kronor för att nå de miljökrav som EU ställer. Vattenreningsverk och avfallsstationer behöver moderniseras och de senare behöver även reduceras drastiskt i antal. Vidare tvingar två nya lagar gällande förpackningar och förpackningsavgifter Estland att uppnå en återvinningsvolym på 50 %, att jämföra med 10 % idag. För att fokusera på de affärsmöjligheter som EU-inträdet medför arrangerar Exportrådet tillsammans med företag inom nätverket Svensk Miljöteknikexport ett seminarium i Estland den 9 september. Seminariets syfte är att profilera svensk expertis inom miljöteknik och svenska företags satsningar i Estland. Den svenska företagsdelegationen består av miljöteknikföretag främst inom teknikområdena vattenrening och avfallshantering. Förutom Naturvårdsverkets generaldirektör Lars-Erik Liljelund deltar också Estlands vice miljöminister Olavi Tammemäe och Sveriges ambassadör i Estland, Dag Hartelius. – Seminariet är en ett utmärkt tillfälle att marknadsföra den svenska kompetensen inom miljöteknik. Sverige är på många områden framstående inom området och vi bedömer möjligheterna för svenska företag att göra affärer i Estland som goda, säger Rutger Engsäll, ansvarig för Svensk Miljöteknikexport på Exportrådet. Även Petra Martinsson, chef för Exportrådet i Tallinn, ser positivt på möjligheterna. – Intresset för miljöseminariet har visat sig mycket stort. Över 100 deltagare är anmälda och vi har fått många positiva reaktioner inför arrangemanget. Estland, ett nyblivet EU land, står nu inför många utmaningar inom miljöanpassning och Exportrådet ser där en stor affärspotential för svenska företag. Detta seminarium är ett steg i att hjälpa svenska företag att positionera sig och återuppta striden med bland annat sina finska rivaler på den estniska miljömarknaden. Deltagande svenska företag är: Baga International AB, BB Innovation & Co AB, Hellstens Renhållning AB, Ingemansson Technology AB, ITT Flygt AB, Josab International AB, Länsstyrelsen, Malmberg Water AB, Miljösäck AB, Stena Metall AB, Sweco International AB. Seminariet äger rum på Hotel Reval Olümpia, Liivalaia 33 i Tallinn, torsdagen den 9 september. För ytterligare information kontakta: Rutger Engsäll, Svensk Miljöteknikexport, tel: 08-783 85 00, 0708-83 85 57 Petra Martinsson, Exportrådet Tallinn, tel: + 372 665 18 06 Katarina Nyman, informatör Exportrådet, tel: 08-783 85 46, 0708-83 85 46 Exportrådet hjälper företag att etablera produkter, tjänster och idéer på nya marknader. Vi har cirka 380 anställda och kontor i 40 länder. Vi arbetar genom svenska ambassader, konsulat och handelskammare i länder där vi inte har egna kontor. Exportrådet verkar på uppdrag av näringslivet och staten. Omsättningen är cirka 400 miljoner kronor. Detta pressmeddelande finns även på www.swedishtrade.se/press.

Ämnen

  • Miljö, energi