Pressmeddelande -

Pressmöte: Exportrådets marknadsöversikt september 2004

Världsekonomin går mot ett starkt utfall 2004. Tillväxten i USA liksom i Japan dämpades visserligen andra kvartalet, men i övriga Asien registrerades tillväxtsiffror som under Asienboomens glansdagar. I Västeuropa fortsatte återhämtningen, även om utvecklingen fortfarande är svag i en del länder. Ett starkt uppsving för världshandeln återspeglades i starka ökningar för svensk export. Uppnås konjunkturtoppen i år eller kommer uppsvinget att fortsätta även 2005 och 2006? Finns det risk för att konjunkturen snart åter vänder ned? Det är den viktigaste frågan som rapporten kommer att ta upp. Exportrådets chefekonom Mauro Gozzo kommer på ett pressmöte den 14 september att presentera ett scenario för de internationella konjunkturutsikterna till och med år 2006 och vad detta innebär i form av möjligheter och hot mot svensk export. Då presenteras även en prognos för svensk export för år 2004 och 2005 per region. Välkommen! Tid: Tisdagen den 14 september kl 09.00 Plats: Exportrådet, Näringslivets hus, våning 3, rum 373/374 Storgatan 19, Stockholm Anmälan: mailto:press@swedishtrade.se För ytterligare information kontakta: Katarina Nyman, informatör Exportrådet, tel 08-783 85 46, 0708-83 85 46 Exportrådet hjälper företag att etablera produkter, tjänster och idéer på nya marknader. Vi har över 380 anställda och kontor i 40 länder. Vi arbetar genom svenska ambassader, konsulat och handelskammare i länder där vi inte har egna kontor. Exportrådet verkar på uppdrag av näringslivet och staten. Omsättningen är cirka 400 miljoner kronor. Detta pressmeddelande finns även på www.swedishtrade.se/press.

Ämnen

  • Ekonomi, finans