Pressmeddelande -

Seminarium och presentation av studie i Göteborg 19/9: Internationalisering av underleverantörer

Exportrådet genomförde under sommaren 2005 en studie om förutsättningar för internationalisering av svenska underleverantörer. Syftet är att kartlägga framtida utmaningar för underleverantörer samt att ge rekommendationer om hur underleverantörerna i svensk industri kan stärkas. Resultatet presenteras på ett seminarium i Göteborg måndag den 19 september. Exportrådet identifierade i en förstudie fyra sammankopplade utmaningar för svenska underleverantörer: kundrelationer, ökat verksamhetsansvar, finansiering och internationalisering. Under sommaren 2005 genomförde Exportrådet sedan en studie om förutsättningar för internationalisering av de svenska underleverantörerna. Studien har genomförts parallellt i Frankrike, Italien, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Syftet är att ge svenska underleverantörer inom verkstadsindustrin, med fokus på fordons- och maskinindustrin, en god inblick i affärsförhållandena på respektive marknad. Detta är ett led i en särskild satsning som Exportrådet gör mot underleverantörer inom verkstadsindustrin. Resultatet av studien presenteras måndagen den 19 september kl 9.15-15.00 på Hotell Riverton i Göteborg. Under dagen finns också möjlighet att träffa representanter från Exportrådets kontor på de sex marknaderna för intervju. Program bifogas, se nedan. Presentation av studien ”Internationalisering - Underleverantörer” Tid: måndagen den 19 september 2005, kl 9.15 – 15.00 Plats: Hotell Riverton, Badhusgatan 26, Göteborg Program: bifogas separat Anmälan: press@swedishtrade.se För ytterligare information kontakta: Johan Snellman, chef för Affärschans, Exportrådet, tel 08-588 660 93, 0708-83 85 09 Helena Olsson, informatör Exportrådet, tel 08-588 660 77, 0708-81 86 93 Exportrådet är en resurs för alla svenska företag som vill göra internationella affärer. Vi har lång erfarenhet av internationell affärsutveckling och finns på plats i mer än 40 länder med 400 anställda. Exportrådet ägs av staten och näringslivet och omsätter cirka 400 miljoner kronor. Detta pressmeddelande finns även på www.swedishtrade.se/press . Program: Internationalisering - Underleverantörer Exportrådet genomförde under januari-april 2005 en förstudie med syftet att kartlägga framtida utmaningar för underleverantörer samt att ge rekommendationer om hur underleverantörer i svensk industri kan stärkas. Exportrådet identifierade fyra sinsemellan sammankopplade utmaningar för svenska underleverantörer; - kundrelationer - ökat verksamhetsansvar - finansiering - internationalisering Som en följd av detta har Exportrådet under sommaren 2005 genomfört en studie om förutsättningar för internationalisering av svenska underleverantörer. Studien har genomförts parallellt i Frankrike, Italien, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Syftet är att ge svenska underleverantörer inom verkstadsindustrin, med fokus på fordons- och maskinindustrin, en god inblick i affärsförhållandena på respektive marknad. Detta är ett led i en särskild satsning som Exportrådet gör mot underleverantörer inom verkstadsindustrin. Ta tillfället i akt att lyssna på förutsättningar och möjligheter på dessa marknader och träffa kollegor inom verkstadsindustrin. Vi ser fram emot att träffa er i Göteborg och i Jönköping den 19 och den 20 september 2005. Representanter från Exportrådets kontor i dessa länder kommer att ägna dagen åt att presentera studierna samt att bemöta Dina frågor. Även enskilda konsultationer erbjuds för att ge deltagande företag tillfälle att diskutera mer individuella problemställningar. Du finner programmet bifogat. Frankrike: Antal tillverkade fordon har ökat starkt vilket resulterat i en stor omsättningsökning för underleverantörerna trots hård prispress. Fordonstillverkningen flyttas alltmer över till systemleverantörerna som får ökad betydelse för underleverantörerna. Italien: Fordonsproduktionen minskar medan underleverantörsmarknaden konsolideras och internationaliseras. Kina: Fokus på innovation och ökad internationalisering ger ökad produktionsvolym för kinesiska företag. Storbritannien: 1st tier suppliers letar komponentleverantörer utomlands. Stora ansträngningar för att attrahera investeringar, uttalade ambitioner att skapa tillväxt i teknikintensiva områden med hjälp av forskning och utveckling. Tyskland: Maskinindustrin stärker sin position genom ökat intag av kostnadseffektiva utländska underleverantörer. Fordonstillverkarnas stabila produktionstal möjliggör även positiv affärsutveckling för underleverantörerna, framför allt inom nischer. USA: Ökad fokus på utveckling av alternativa bränslen leder fordonstillverkare att söka partners utanför traditionella industrier. Fordonstillverkare söker produktionspartners i utvecklingsländer för att sänka sina kostnader. Program Internationalisering - Underleverantörer Tid och plats: Göteborg, måndagen den 19 september 2005, kl 09.15 – 17.30, Hotell Riverton, Stora Badhusgatan 26 09.15 – 09.30 Registrering 09.30 – 10.00 Introduktion till Exportrådet och Exportrådets satsning inom underleverantörsindustrierna, Jonas Augustsson, Regionchef Centraleuropa 10.00 – 10.45 Från marknaden - Dr. Jeff Zhou, Vice President Strategy and Marketing Infotainment Solutions, Siemens VDO 10.45 – 11.00 Kaffe 11.00 – 11.45 Case study – Tenmarks utlandslansering, Andreas Böttcher, Market Director 11.45 – 13.00 Lunch 13.00 – 15.00 Sal 1 - Underleverantörsindustrin i Tyskland - Anders Adolfson, Projektledare - Underleverantörsindustrin i Frankrike - David Kruse, Projektledare - Underleverantörsindustrin i Italien - Claes Nordahl, Kontorschef 13.00 – 15.00 Sal 2 - Underleverantörsindustrin i Storbritannien - Linda Pettersson, Handelssekreterare - Underleverantörsindustrin i Kina - Fredrik Hähnel, Handelssekreterare - Underleverantörsindustrin i USA - John Blide, Projektledare 15.00 – 15.30 Kaffe 15.30 – 17.30 Enskilda möten med kontorsrepresentanter från respektive land Under pauser och mellan konsultationerna bjuds deltagare på lättare lunch, kaffe, frukt och vatten. Deltagandet i presentationen är kostnadsfritt, antalet platser är begränsat. Anmälan görs senast den 15 september 2005 till Johan Snellman på: Email: johan.snellman@swedishtrade.se, eller fax 08-588 661 90

Ämnen

  • Ekonomi, finans