Gå direkt till innehåll
Programdeltagare från eXpressprogrammet samarbetade med academydeltagare från Sustainergies med målet att ta fram individuella handlingsplaner för arbete med hållbarhet.
Programdeltagare från eXpressprogrammet samarbetade med academydeltagare från Sustainergies med målet att ta fram individuella handlingsplaner för arbete med hållbarhet.

Blogginlägg -

Samverkan för FN:s globala mål

Onsdagseftermiddagar under höst- och vårterminer hos eXpression Umeå kännetecknas vanligen av workshops i förinkubatorsprogrammet eXpress. Den senaste onsdagen gästades workshopen av ett tjugotal studenter från Umeå universitet och hållbarhetsorganisationen Sustainergies.

Sustainergies skapar möjligheter för studenter att jobba med hållbarhet i praktiken och på det viset bidrar de till att stärka kompetensen om hållbarhet hos studenter på svenska universitet och högskolor.

Under onsdagens workshop samarbetade studenter från Sustainergies med entreprenörer från förinkubatorsprogrammet. Efter avslutad workshop hade individuella handlingsplaner skapats för alla företagsidéer med syfte att bidra till de globala målen. En av de deltagande entreprenörerna var Anna Morén.

- Det har varit en väldigt värdefull workshop där studenterna kom med många bra idéer hur jag och mitt företag kan arbeta med hållbarhet. Vi diskuterade bland annat hållbara val av råvaror, produktion och återvinningsbara flaskor berättar Anna Morén som utvecklar företagsidén , entreprenören bakom Björkvodka.

Anna Morén, entreprenören som startat Björkvodka
Anna Morén, entreprenören som startat Björkvodka Foto: Bea Holmberg

Det är en kritisk samhällsutmaning att öka både miljömässig och social hållbarhet i många branscher. Entreprenörer och deras innovationer och nya företag är viktiga motorer för att förändra branscher. Därför behövs fler entreprenörer som integrerar hållbarhet i sitt företagande genom att göra sociala och miljömässiga utmaningar till sitt syfte eller tar in sådana utmaningar när de adresserar andra affärsmässiga syften.

Forskning visar tre viktiga faktorer för fler hållbara företag är (1) entreprenörers attityder gentemot hållbarhet, (2) sociala normer och (3) upplevd kontroll.

- Genom workshopen med Sustainergies hoppas vi förstärka vikten av hållbarhetsfrågor och således sociala normer kring detta. Att entreprenörerna får handlingsplaner för att jobba med hållbarhet hoppas vi påverkar den upplevda kontrollen att faktiskt kunna bidra i detta arbete berättar Oskar Riby, programansvarig för eXpressprogrammet.

Oskar Riby

Utöver möjligheten att fördjupa kunskapen kring hållbarhet fungerar samarbetet mellan eXpression och Sustainergies som en plattform att lära av entreprenörskapsvärlden och vilka utmaningar som förknippas med startande av ett nytt företag och vilja arbeta miljövänligt.

- Den här typen av arbete är en superbra möjlighet för studenter att breddasina perspektiv, inspirera och bidra till fler hållbara företag berättar Mirella Persson och Sarah Hellström, projektledare för Sustainergies i Umeå.

Nästa steg i samarbetet mellan eXpression och Sustainergies är en workshop mellan studenter och företag inom inkubatorsprogrammet Creatives.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Emil Hägglund

Emil Hägglund

Presskontakt Kommunikationsstrateg & Affärsutvecklare Public Affairs +46 76-141 05 05

Creative minds unite

eXpression Umeå är en företagsinkubator som möjliggör utveckling av drivna kreatörer med idéer, innovationer eller företag inom de konstnärliga, kulturella och kreativa näringarna. Vi erbjuder effektiva och nytänkande metoder, en kreativ coworkingmiljö och prototyplabb i världsklass. Tillsammans visar de kreativa näringarna vägen till framtidens hållbara tillväxt – creative minds unite.

eXpression Umeå
Östra Strandgatan 32
90333 Umeå
Sverige