Gå direkt till innehåll
Nytt projekt med fokus på kulturarv och cirkulära affärsmodeller

Nyhet -

Nytt projekt med fokus på kulturarv och cirkulära affärsmodeller

eXpression och RISE har fått närmare 12 miljoner kronor för projektet Kreativa Norrland, där stort fokus ligger på innovationer, kulturarv och cirkulära affärsmodeller. Syftet är att öka konkurrenskraften hos företag i Norr- och Västerbotten genom expertstöd, nya mötesplatser och ökad kunskap om hållbara produktionsmetoder.

- Med Kreativa Norrland får vi chansen att ge företag fördjupad kunskap om det lokala kulturarvet och stöd i hur det kan användas för att utveckla nya produkter, affärsidéer och varumärken. Målet är att skapa ett starkare näringsliv men även att öka medvetenheten i samhället om hur viktiga dessa företag är, säger Barbro Renkel, vd vid eXpression Umeå.

Projektet är uppdelat i tre huvudsakliga insatser.

  • Den första handlar om att skapa både fysiska och digitala mötesplatser där företag och entreprenörer kan nätverka, dela kunskap och inspirera varandra. Vi kommer även att producera och sprida berättelser om företag och entreprenörer som har gjort bestående avtryck, samt utveckla varumärket och podden “Kreativa Norrland”.
  • Den andra insatsen fokuserar på att stärka entreprenörskapet genom designverkstäder och erbjuda coachning och rådgivning ute där företagen verkar. Här kommer kulturarvets betydelse betonas, ofta knutet till den geografiska platsen, och hur det kan bidra till utvecklingen av nya affärsidéer, varumärken och produkter.
  • Den tredje och sista insatsen handlar om hållbar produktion och konsumtion. Plattformen S-P-O-K kommer att utvecklas för att koppla samman lokala producenter med kulturella och kreativa företag, vilket främjar lokal hållbar produktion. Vi kommer också att arbeta för att öka företagens kunskap om cirkulära affärsmodeller och processer.

Som medfinansiärer i Västerbotten står ERUF, Region Västerbotten, Umeå kommun och Balticgruppen.

Projektet drar igång i höst och pågår i tre år.

Foto: Malin Grönborg

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Emil Hägglund

Emil Hägglund

Presskontakt Kommunikationsstrateg & Affärsutvecklare Public Affairs +46 76-141 05 05

Creative minds unite

eXpression Umeå är en företagsinkubator som möjliggör utveckling av drivna kreatörer med idéer, innovationer eller företag inom de konstnärliga, kulturella och kreativa näringarna. Vi erbjuder effektiva och nytänkande metoder, en kreativ coworkingmiljö och prototyplabb i världsklass. Tillsammans visar de kreativa näringarna vägen till framtidens hållbara tillväxt – creative minds unite.

eXpression Umeå

Östra Strandgatan 32
90333 Umeå
Sverige