Gå direkt till innehåll
De antas till acceleratorprogrammet eXpression Future Retail Lab

Pressmeddelande -

De antas till acceleratorprogrammet eXpression Future Retail Lab

Det står nu klart vilka 16 bolag som tar plats i den nya omgången av acceleratorprogrammet eXpression Future Retail Lab. Programmet vänder sig till nya entreprenörer och ägardrivna bolag inom handeln samt bolag i gränslandet mellan handel, besöks- och upplevelsenäringarna. Syftet är att skapa förutsättningar att utveckla nya affärsmodeller och samverkansformer samt att öka kunskaper och tillväxt.

De bolag som har antagits till programmet är en heterogen grupp av nya entreprenörer och ägardrivna bolag som sammantaget uppvisar stor drivkraft och tydliga målsättningar med sitt deltagande. De antagna bolagen är: 

Anettes Byggnadsvård, Bryggverket, Design by Björk, Djurmagneten, Eljest, Fantasia, Gamla Salteriet, Guldsmedjan, Gårdshem, Hemslöjden, Humlebäck keramik och möbelsnickeri, Ingmar inredning, Ingrids underkläder, Malin i Ratan, Mat & Event AB samt Meretes ekobutik.

Den nya programomgången genomförs i Umeå med start i slutet av augusti och det är ett än mer omfattande program som nu erbjuds deltagarna. Bland annat har programmet förlängts i tid till nio månader för att ge mer tid att omsätta sina nya kunskaper i praktik och handling. Därutöver har även innehållet justerats för att matcha deltagande bolags behov, bland annat genom inslag av exportmognad och internationalisering för bolag som endera behöver utvecklas för att nå ut internationellt med sina varor och tjänster eller utvecklas för att exempelvis möta inresande internationella kunder. I samtliga programpunkter finns dessutom hållbarhetsfrågor med som ett viktigt inslag.

Programmet är ett så kallat acceleratorprogram där deltagarna arbetar intensivt tillsammans med branschexperter, affärsutvecklare och forskare. Sedan programstarten 2019 stödjer eXpression Future Retail Lab även liknande satsningar genom att dela med sig av sina erfarenheter av att ha utvecklat, etablerat och genomfört ett avancerat affärsutvecklingsprogram.

- Det är med stolthet vi nu antar sexton nya företag till ett starkt program med tung branschexpertis, forskningsförankring och pedagogisk precision i upplägget. Deltagarna ges individuella förutsättningar att utvecklas samtidigt som vi också nyttjar kraften i att sammanföra erfarna, modiga och drivna företagare. Vi kommer att få se prov på utveckling och samarbeten i nya och innovativa riktningar – det är precis vad som krävs just nu för handel- och stadsutveckling, konstaterar Annakarin Nyberg, affärsutvecklare och programansvarig för eXpression Future Retail Lab.

Programmet är en satsning vid företagsinkubatorn eXpression Umeå som genomförs tillsammans med Umeå kommun, Svensk Handel via Stiftelsen Köpmannaförbundet, Region Västerbotten och EU strukturfonder. Aktörer som just nu kraftsamlar för att skapa förutsättningar för en hårt ansatt bransch. Under våren uttrycktes dock farhågan att det, just på grund av pandemin, skulle bli svårt att fylla programplatserna. Men röster från branschen gav uttryck för en motsatt bild.

- Vi har genomfört många besök och samtal med företag som uttrycker att behovet av ny kunskap, innovation och affärsutveckling just nu är större än någonsin. Samtidigt ser vi också att många bolag kämpar hårt för sin överlevnad och i en sådan situation är det naturligtvis utmanande att ladda om, tänka nytt och blicka framåt. Det är en komplex och allvarlig situation, menar Anna Kjellberg, affärsutvecklare vid eXpression.

Vid programstart den 25 augusti möts de antagna bolagen för första gången.

För mer information:

Annakarin Nyberg, programansvarig affärsutvecklare eXpression Future Retail Lab

annakarin.nyberg@expressionumea.se

070-667 94 43

Ämnen

Kategorier

Regioner


eXpression Umeå är en företagsinkubator som möjliggör utveckling av idéer och innovationer inom kreativa, konstnärliga och kulturella näringar. Vid eXpression Umeå erbjuds en nytänkande miljö för drivna kreatörer som är redo att utveckla sitt entreprenörskap.

Verksamheten inrymmer fyra olika program, Summer eXpression, eXpress, eXpression Creative samt Future Retail Lab.

Presskontakt

Emil Hägglund

Emil Hägglund

Presskontakt Kommunikationsstrateg & Affärsutvecklare Public Affairs +46 76-141 05 05

Relaterat innehåll

Creative minds unite

eXpression Umeå är en företagsinkubator som möjliggör utveckling av drivna kreatörer med idéer, innovationer eller företag inom de konstnärliga, kulturella och kreativa näringarna. Vi erbjuder effektiva och nytänkande metoder, en kreativ coworkingmiljö och prototyplabb i världsklass. Tillsammans visar de kreativa näringarna vägen till framtidens hållbara tillväxt – creative minds unite.

eXpression Umeå
Östra Strandgatan 32
90333 Umeå
Sverige