Gå direkt till innehåll
Annakarin Nyberg, programansvarig eXpression Future Retail Lab och Anna Wikholm Kjellberg, affärsutvecklare eXpression Future Retail Lab
Annakarin Nyberg, programansvarig eXpression Future Retail Lab och Anna Wikholm Kjellberg, affärsutvecklare eXpression Future Retail Lab

Pressmeddelande -

Ny kunskapsutveckling i spåren av Coronapandemin

Den 1 februari sjösätter företagsinkubatorn eXpression Umeå ett nytt projekt som handlar om att öka kunskaper för företag inom besöks- och upplevelsenäringar med inslag av handel. Mot bakgrund av affärsutvecklingsprogrammet Future Retail Lab delas nu viktiga erfarenheter av att snabbt tvingas ställa om affärsmodeller och kommunikationsstrategier för att möta de stora förändringar som Coronapandemin medför. –Tack vare projektet kan vi nu erbjuda fler företag stöd i arbetet med att hantera den kris vi befinner oss i, säger Annakarin Nyberg vid eXpressionUmeå.

Coronapandemin har påverkat många näringar hårt och tillsammans med handeln är besöks- och upplevelsenäringarna särskilt drabbade. Projektet ”Framtidens hållbara besöksnäring” utgår från erfarenheter av att arbeta med bolag inom besöksnäring och upplevelseindustri med inslag av handel och syftet är att dela erfarenheter och kunskaper vidare.

-Satsningen ger oss nya möjligheter att arbeta med affärsutvecklingsstöd i branscher där det i vissa fall handlar om livsverk som riskerar att raseras. En viktig utgångpunkt är också att arbeta tillsammans med andra intressenter och organisationer som verkar för att stödja denna hårt ansatta näring, menar Annakarin Nyberg, programansvarig för Fututre Retail Lab vid eXpression Umeå.

Företagen arbetar just nu hårt för att digitalt ställa om, anpassa sig efter förändrade konsumtionsbeteenden och hantera vikande och förändrade marknader och målgrupper.

En viktig del i arbetet med projektet utgörs av att dela kunskap och erfarenhet kring dessa omställningar. Detta sker genom publika digitala samtal och kunskapshöjande föreläsningar. Syftet är att nå hela upptagningsområdet från Örnsköldsvik i söder till Luleå i norr. Dessutom kommer ett pedagogiskt material skapas med frågeställningar för organisationer och intressenter inom näringarna att arbeta med vid egna träffar och workshops.

– Den situation vi just nu befinner oss i ställer krav på oss som arbetar med utveckling av handels- och besöksindustrin att samarbeta och se möjligheter. Mitt i denna branschomvandling finns det företag som lyckats ställa om, och i den processen dragit viktiga lärdomar. Vi vinner alla på att sprida den kunskapen vidare och bidra till att den kommer till användning, säger Mona Lidén, centrumledare för gallerian Utopia och ledamot i Visit Umeås styrelse.

Projektet finansieras med stöd av nationella medel från Tillväxtverket och kommer pågå mellan den 1 februari 2021och 31 december 2022.Projektet genomförs mot bakgrund av acceleratorprogrammet eXpression Future Retail Lab vid företagsinkubatorn eXpression Umeå. Programansvarig affärsutvecklare Annakarin Nyberg kommer tillsammans med Anna Wikholm Kjellberg, affärsutvecklare vid eXpression,ansvara för projektets aktiviteter och genomförande.

För mer information:

Annakarin Nyberg, projektledare

annakarin.nyberg@expressionumea.se

tfn 070-667 94 43

Ämnen

Kategorier

Regioner


Vi är en företagsinkubator som möjliggör utveckling av drivna kreatörer med idéer, innovationer eller företag inom de konstnärliga, kulturella och kreativa näringarna. Vi erbjuder effektiva och nytänkande metoder, en kreativ coworkingmiljö och prototyplabb i världsklass. Tillsammans visar de kreativa näringarna vägen till framtidens hållbara tillväxt – creative minds unite.

Presskontakt

Emil Hägglund

Emil Hägglund

Presskontakt Affärsutvecklare Strategisk kommunikation +46 76-141 05 05

Creative minds unite

eXpression Umeå är en företagsinkubator som möjliggör utveckling av drivna kreatörer med idéer, innovationer eller företag inom de konstnärliga, kulturella och kreativa näringarna. Vi erbjuder effektiva och nytänkande metoder, en kreativ coworkingmiljö och prototyplabb i världsklass. Tillsammans visar de kreativa näringarna vägen till framtidens hållbara tillväxt – creative minds unite.

eXpression Umeå
Östra Strandgatan 32
90333 Umeå
Sverige