Pressmeddelande -

Extransit har inledd ett samarbete med Mobiverus IT Solutions

Samarbetet går ut på att bygga en teknisk plattform för mobila tjänster och system relaterade till livräddning.

Plattformen utvecklas med utgångspunkt från tekniken i Extransits produktgrupp Mobile Interaction Suite och Extransits webbtjänst Mobile Express, och kommer resultera en helt fristående produktportfölj som riktar sig till medicinska mobila applikationer. Den första produkten som bygger på denna nya tekniska plattform är CPR Mentor®, som i samarbete med Svenska rådet för hjärt-lungräddning lanserades under konferensen HLR 2008 i Stockholm 3-4 november.

CPR Mentor® passar de flesta nya mobiltelefoner och ger tydliga real-tidsinstruktioner genom en unik kombination av bilder, animationer, text- och röst och leder livräddaren genom alla viktiga steg i hjärt-lungräddning (HLR). CPR Mentor är tänkt att användas såväl för omfattande och effektiv spridning och upprätthållande av kunskap och färdighet i HLR som hjälpmedel i verkliga situationer.

Senare i år lanseras CPR Mentor® i Norge och Danmark, följt av övriga Europa. USA lansering planeras inom 1 år. Ett flertal andra produkter baserade på denna nya plattform är under utveckling och kommer att lanseras inom detta samarbete framöver.

Bakgrund

Bara i Sverige drabbas ca 10 000 personer utanför sjukhus varje år av hjärtstopp. Långt fler liv kan räddas och studier visar att tidig insats med effektiv hjärt- lungräddning (HLR) tills professionell hjälp anländer kan fördubbla eller tredubbla överlevnaden. Mobiltelefonen är unik eftersom alla har en och de flesta har med den överallt, hela tiden", säger Mikael Lidén, som utvecklat CPR Mentor®.

Det här är ett naturligt steg i den process där telefonen håller på att få fler roller än att bara ringa med, och det här är ett område vi prioriterar högt, eftersom vi tror nyttoapplikationer kommer att vara en stark drivkraft för det växande mobila Internet, säger Per Leine, utvecklingschef på Extransit.

Om Extransit

Extransit har sedan sju år tillbaka byggt mobila applikationer och utvecklat en egen applikationsplattform bestående av server, mobil klient och grafiska utvecklingsverktyg. Fokusen har varit användarvänlighet och snabbhet/kostnadseffektivitet bl a genom att överföra så lite data som möjligt i de mobila näten. Extransits plattform används i dag både i Europa, Asien och USA inom både konsumentinriktade och industriella applikationer.

Om Mobiverus

Mobiverus tillhandahåller mobila IT lösningar för hälsa och sjukvård. Mobiverus står bakom CPRMentor som kan provas på http://www.hlrimobilen.se

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Lidén
Tel: 0733-208 448
mikael.liden@mobiverus.com

Per Leine
tel:0708-737679
per@extransit.com

 

Ämnen

  • Hälso-, sjukvård

Kategorier

  • mobila tjänster
  • mobiltjänster
  • första hjälpen
  • sjukvård