Pressmeddelande -

Månadens Annons utsedd

MRC International har utsett ICAs senaste webbkampanj ”Stretcha Stig” till Månadens Annons. MRC  genomför varje månad ett 50-tal marknadsundersökningar baserat på Eye-Tracking teknik. Bolaget spårar ögonrörelser och hur kunder faktiskt tittar på annonser. Denna information ligger till grund för priset Månadens Annons som nu kommer att utses varje månad framöver.

- Från och med nästa månad kommer Månadens Annons även att utses inom Print, dvs bland all annonsering i både dags- och kvällspress, säger Mathias Plank, VD och grundare av MRC International. Inom kort kommer även utmärkelsen Månadens Annons även inkludera TV reklam.

Informationen som ligger till grund för att utse Månadens Annons är en viktning av både traditionella erinransvärden (Recall) och faktiskt uppmätt uppmärksamhet baserat på EyeTracking (Attention).

- Utöver att vi mäter effekten av annonsering så hjälper vi företag att mäta vad folk kommer att titta på innan en kampanj lanseras i sk För-tester. Bland våra svenska kunder återfinns de större medierna såsom Hitta.se, Metro och Expressen, reklambyråer som tillverkar reklamen samt de större mediabyråerna som placerar och analyserar reklamen, säger Mathias Plank, VD och grundare av MRC International.

EyeTracking erbjuder en unik objektivitet och inblick i vad människan tar till sig och upplever. EyeTracking har även visat sig vara en av de mest effektiva sätten att öka lönsamheten med en kampanj, jämfört andra tillgängliga Market Research metoder. Tidigare har EyeTracking varit förknippat med större investeringar, vilket gjort att relativt få företag har haft råd med detta. MRC International gör nu teknologin tillgänglig för en bredare massa. Med Visual Effectiveness Research (VER-rapporterna) kan alla annonsörer nu enkelt och billigt mäta effekten av sina annonskampanjer inom Online, Print och TV.

VER-metoden baseras på effektmätningar, som visar hur många som faktiskt ser annonsen, inte bara hur många som klickar på den. Även de traditionella måtten tas fram: Observationsvärde, Avsändar_ID och Hur många som minns budskapet. Utöver detta så mäts i rapporterna även känslor och hur köpintentionen påverkas av kommunikationen. Samtliga fakta som tas fram i undersökningarna jämförs med ”Industry Benchmarks” för att ge ett mått på kampanjens relativa effektivitet.

För mer information, kontakta:
Mathias Plank, Grundare och VD, MRC International, tel  070 536 02 00, mathias.plank@mrc-intl.com

Ämnen

  • PR, kommunikation

Kategorier

  • månadens annons
  • reklam
  • mrc international
  • mathias plank
  • marknadsundersökning
  • eye-tracking
  • annonsmätningar
  • annonsering

MRC international offer studies of customer behavior and response to diverse marketing materials such as print ads, web ad space, email marketing and more. With a global network of strategic partners we have the capacity to set up global studies for data collection through well proven, cost efficient and entirely objective procedures. Our tests and reports help companies to better understand their audience and to catch their audiences’ attention with greater efficiency and accuracy.

Kontakter

Mathias Plank

Presskontakt Founder & CEO +46705360200