Gå direkt till innehåll
Nischat IT-konsultbolag som bjuder på kunskap och öppen källkod

Nyhet -

Nischat IT-konsultbolag som bjuder på kunskap och öppen källkod

Förutom att Eyevinn Technology till skillnad från många IT-konsultbolag är nischad och specialiserad inom det heta streamingteknik-området har företaget en faktor till som sticker ut. Unikt i sitt slag har Eyevinn’s mjukvaruutvecklare och konsulter en öronmärkt budget för open source-projekt och initiativ inom deras nischade område. Ett sätt att skapa en innovativ miljö och goda förutsättningar för egen kompetensutveckling.

60% av ingenjörer ser ett växande behov av kompetensutveckling enligt en rapport från ANE (Association for Nordic Engineers). Det är viktigt att få möjlighet att utvecklas och lära sig nya saker.

Öppen källkod (open source) är datorprogram vars källkod är tillgänglig att använda, läsa, modifiera och vidaredistribuera för den som vill. Det finns många exempel på detta inom video- och streamingteknik-området varav Google och Netflix är exempel på globala bolag som bidrar med datorprogram och verktyg som är fria att använda och modifiera. Men även exempel på projekt som är helt drivna av ett stort antal individuella bidragsgivare och uppbyggda kring en Internet-community.

Eyevinn Technology är ett IT-konsultbolag som har specialiserat och nischat in sig på video- och streamingteknik. Ett bolag som är känt för att bjuda på kunskap i form av utbildande bloggartiklar, fria Lunch & Learn hos deras kunder och den årliga konferensen Streaming Tech Sweden som samlar hela branschen för en dag av kompetens- och inspirationsutbyte. Utöver kunskap så bjuder företaget på olika former av verktyg som är fria att använda och modifiera för den som vill. På frågan varför de gör detta svarar Jonas Rydholm Birmé, VP R&D, så här:

”- Jag och branschen är flitiga användare av komponenter som är tillgängliga som öppen källkod. Exempel på det är mjukvara för videokodning och HTML5-videospelare för webbläsare. Då känns det rätt att kunna bidra tillbaka på något sätt och det känner jag att vi gör med alla de verktyg och referensimplementationer som vi har publicerat.”

Genom att varje utvecklare har en dedikerad budget som de kan använda på egna initiativ eller för att bidra till befintliga projekt skapas utrymmet för att kunna kombinera detta med kunduppdrag.

”- För många blir detta en del av sin personliga kompetensutveckling då det ger möjlighet att fördjupa sig i någon del som inte är direkt kopplat till det uppdraget man jobbar med precis för stunden. En kunskap som både kommer kunder och kollegor till gagn.”, förklarar Jonas.

Jonas fortsätter:

”- Det skapar även en innovativ miljö och kultur där man har möjlighet att snabbt prova idéer och koncept som man kan få återkoppling på utanför det egna bolaget. Ett exempel är det koncept med virtuella linjära TV-kanaler som vi redan i början på 2018 utvecklande en prototyp för och som nu i år verkar vara högintressant för branschen. Vi får många förfrågningar kring detta koncept.”

Många projekt inom öppen källkod har utvecklare som bidrar och sitter utspridda över hela världen och för att det skall fungera följer många projekt en tydligt inarbetad process för hur kodbidrag skickas in. Det är denna process som Eyevinn Special Video-Dev team i princip följer när de utför uppdrag åt kunder som sitter utanför Stockholm. Ett Special Video-Dev team anlitar Eyevinns kunder när de behöver någon specifik uppgift löst i deras kodbas. Det kan vara allt från att utveckla stöd för Chromecast i kundens streamingtjänst till att implementera mätning av annonstittande enligt landets gällande valuta för reklammätning.

Mer om Eyevinn:

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Jonas Birmé

Jonas Birmé

Presskontakt VP R&D Eyevinn Technology 070-3047660

Relaterat innehåll

Oberoende experter inom media-produktion och media-distribution

Eyevinn Technology är det världsledande oberoende konsultbolaget specialiserade på videoteknik och streaming. Med vår expertis hjälper vi vår bransch att säkerställa att användarens upplevelse är av högsta möjliga kvalitet. Vårt oberoende garanterar att våra kunder får opartiska råd och lösningar bäst anpassade för deras unika förutsättningar. Vi erbjuder tjänster inom teknikstrategi, systemarkitektur, projektledning och mjukvaruutveckling.

Eyevinn Technology ingår i Vinngroup, en av Sveriges mest snabbväxande konsultgrupper. Verksamheten går ut på att bygga och utveckla specialiserade företag inom tydliga nischer. Vinngroup får människor och företag att växa och målet är att skapa tydliga resultat hos våra kunder.

Eyevinn
Vasagatan 52
111 20 Stockholm
Besök våra andra nyhetsrum