Gå direkt till innehåll
Eyevinn Strategy - Det första renodlade strategikonsultbolaget för rörlig bild

Pressmeddelande -

Eyevinn Strategy - Det första renodlade strategikonsultbolaget för rörlig bild

Mikael Färjsjö (tidigare strategi- och TV-chef Telenor/Bredbandsbolaget, marknadsdirektör Aftonbladet och Nokia samt COO för Boxer) och Jens Häger (tidigare bl a partner och seniorkonsult Mediavision) har tillsammans startat strategikonsultföretaget Eyevinn Strategy.

”Med de snabba och stora förändringar som sker på mediemarknaden är vår övertygelse att det fordras erfarenhet, kunskap och djup förståelse för att lyckas med de strategiska förflyttningar som behövs” säger Mikael Färjsjö.

”Nya och befintliga aktörer måste göra rätt saker på rätt sätt om de skall lyckas med sin digitala omställning” säger Jens Häger och tillägger: ”Att ställa om verksamheten är en stor utmaning för många mediebolag, samtidigt som det finns mängder av möjligheter.”

”Eyevinn Strategy skall stötta både etablerade och nya bolag i strukturomvandlingen inom media och telekom i såväl strategiska frågeställningar som genomförande. Vår roll är att se till att strategin omvandlas till aktiviteter som ger mervärde.” säger Mikael Färjsjö.

Ambitionen är att under de närmaste åren etablera Eyevinn Strategy som det ledande konsultföretaget inom rörlig bild och digital transformation.

Eyevinn Strategy är systerbolag med Eyevinn Technology och ingår i Vinngroup, en av Sveriges snabbast växande konsultgrupper med idag 17 bolag och 250 medarbetare. 

Kontakt:

www.eyevinnstrategy.se

Pressmaterial:

Ämnen

Taggar

Regioner


Eyevinn Strategy erbjuder stöd i rådgivning och genomförande till aktörer inom media och telekom, och Eyevinn Technology skapar värde genom att med teknisk specialistkompetens höja kvaliteten och förädla användarupplevelsen av kundernas tjänster.

Eyevinn Strategy och Technology ingår i Vinngroup, en av Sveriges mest snabbväxande konsultgrupper. Verksamheten går ut på att bygga och utveckla specialiserade företag inom tydliga nischer. Vinngroup får människor och företag att växa och målet är att skapa tydliga resultat hos våra kunder.

Presskontakt

Alexander Björneheim

Alexander Björneheim

Presskontakt VD Eyevinn Technology 070 316 66 53
Jonas Rydholm Birmé

Jonas Rydholm Birmé

Presskontakt Lösningsarkitekt Eyevinn Technology 070-3047660

Relaterat material