Framtidens företag i Norrbotten och Västerbotten kan vinna på ”grön” inriktning.

Tid 12 November 2008 12:00 – 12:30

Plats Stiftsgården i Skellefteå

Under rubriken ”marknadsplats för gröna produkter och tjänster i norra Sverige” möts forskare och näringsliv för att driva processen framåt mot en ny spännande utveckling för länens företag. Inom ramen för projekt ”regional framsyn” bjuds massmedia in till en träff med intressant innehåll. Boka in detta tillfälle i era kalendrar så återkommer vi med en mer utförlig inbjudan i början av nästa vecka. Regional framsyn, som ingår i DARE, (development arena for research and entrepreneurship) är ett samarbete mellan universiteten i Umeå och Luleå. För mera information kontakta Leif Nyberg faceout@telia.com 070-395 7703

Kategorier

  • framsyn

Relaterat innehåll