Pressmeddelande -

Äntligen förlikning!

Fagersta kommun och HSB Bomera ek.för. har i en förlikning enats om att HSB ersätter Fagersta kommun med 3 900.000.

Bakgrunden är att HSB:s Riksförbund ekonomisk förening som totalentreprenör åt den dåvarande kommunala bostadsstiftelsen under tiden 1990-1992 uppförde tre nybyggnader, servicehuset Stolpvreten, gruppboendet Nybo, samt ett flerfamiljshus i kv Biet i Fagersta för tillsammans ca 125 Mkr.

Fagersta kommun stämde HSB:s Riksförbund ekonomisk förening för 11 år sedan (1997) och menade att de tagit för mycket betalt för nybyggnaden av Stolpvreten. I en förlikning kom parterna 1999 överens om att HSB till kommunen betalar ett belopp om 5.995.000 i ett för allt.

Vid denna tidpunkt fördes även diskussioner om andra frågor som uppdagats som parterna inte kunde komma överens om. Fagersta kommun stämde efter firmaändring HSB Bomera ek.för.Det handlade enligt kommunen om att HSB i strid med entreprenadavtalen och förbindelserna avseende byggnadsavräkningar belastat stiftelsen med driftsräntor högre än räntan på erhållna byggnadskreditiv, underlåtit att inom rimlig tid placera bottenlånen och ansöka hos länsbostadsnämnden om slutliga beslut samt underlåtenhet att placera bostadslånen och att inom rimlig tid ansöka om utbetalning av investerings- och räntebidrag.

Inför hovrättsförhandlingarna har nu parterna enats om att även i resterande delar förlika sig vilket innebär att kommunen sammantaget erhållit 9 895.000 kronor från vilket processkostnader på ca 2.550.000 kronor ska dras. Ett netto således på ca 7.345.000.

- Det är en lättnad att äntligen få denna sak ur världen efter mer än 10 års processande. Ett stort jobb har lagts ner av de jurister som anlitats men också internt av förbundschef Harold Nilsson som lagt ner oerhört mycket arbete i att ta fram underlag och fakta för att bistå de olika jurister som under dessa år företrätt kommunen, framhåller Stig Henriksson, kommunstyrelsens ordförande.

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

Kontakter

Anna Hötzel

Presskontakt pressansvarig 0223-440 44