Pressmeddelande -

Budkavle i Bergslagen

Inbjudan till presskonferens på
Hellmans SBA Verkstad, Järnvägsgatan i Norberg
Onsdagen den 12 november klockan 10.00

Hur tryggar vi kompetensförsörjningen inom stål- och verkstadsindustrin i Fagersta och Norberg?

Triple Steelix har startat en budkavle bland Bergslagskommunerna.
Syftet med budkavlen är att lyfta fram industrins stora behov av arbetskraft de kommande åren. För att få en första uppfattning har en intervjuundersökning gjorts, som bl.a. ställer frågorna: Hur gör vi för att påverka ungdomars studie- och yrkesval? Hur attraherar vi ny arbetskraft? Hur fungerar dialogen mellan företagen och kommunen?

Nu har turen kommit till Fagersta och Norberg, för att se hur vi kan komma till konkret handling.

Som ett led i arbetet har Triple Steelix genomfört denna intervjuundersökning där bland annat en rad stål- och verkstadsföretag fått svara på frågor om sin kompetensförsörjning. Resultatet visar att de flesta företagen har ett stort rekryteringsbehov samtidigt som det är svårt att hitta kompetent arbetskraft. Under presskonferensen kommer resultatet av intervjuundersökningen att presenteras. Undertecknade och representanter från Seco Tools, Atlas Copco Secoroc och Hellmans SBA Verkstad samt Göran Wenglöf förbundschef för Norra Västmanlands Utbildningsförbund deltar i presskonferensen.

Välkommen!

Stig Henriksson, kommunalråd Fagersta kommun
Kenneth Östberg, kommunalråd Norbergs kommun
Christian Jepsson, Triple Steelix 

Med vänlig hälsning,
Merja Hellstrand

Kontakter

Anna Hötzel

Presskontakt pressansvarig 0223-440 44