Pressmeddelande -

Fagerstas energi- och klimatrådgivare

Energi- och klimatrådgivning
Syftet med den kommunala energi- och klimatrådgivningen är att ge en objektiv, lokalt och regionalt anpassad information och rådgivning. Den ska samordna och komplettera den rådgivning som ges av statliga myndigheter och kommersiella aktörer.

Energirådgivningen vänder sig till

•allmänheten
•organisationer
•föreningar
•mindre och medelstora företag
Rådgivningen hjälper dig att komma till ett beslut om åtgärd. Energirådgivningen som finansieras via statliga medel får inte omfatta energibesiktningar eller vända sig till kommunens egna förvaltningar eller bolag.

Energirådgivarens uppgift är att arbeta för att

•minska användningen av direktverkande el och olja för uppvärmning
•utnyttja det befintliga elsystemet effektivare
•öka tillförseln av el och värme från förnybara energikällor

Rådgivningen består av flera olika aktiviteter till exempel

•telefonrådgivning
•annonser
•mässor
•informationsutbyte med lokala, regionala och nationella aktörer

Från 1 januari 2009 ska Energi- och Kimatrådgivningen även arbeta med transporter.

All rådgivning är opartisk och kostnadsfri!

Kontaktpersoner

Mirjam Nykvist
Energi- och klimatrådgivare
E-post: mirjam.nykvist@avesta.se
Telefon: 0226-64 57 46
Mobtelefon: 070-864 27 64

Magnus Hellstrand
Energi- och klimatrådgivare
E-post: magnus.hellstrand@avesta.se
Telefon: 0226-64 55 53

Ämnen

  • Företagande

Regioner

  • Västmanland

Kontakter

Anna Hötzel

Presskontakt pressansvarig 0223-440 44