Pressmeddelande -

Flyt i Fagersta!

Dags så att presentera kommunens driftbudgetuppföljningen per den sista oktober med helårsprognos 2008.

Den positiva trenden fortsätter, kommunens likviditet är god! Prognosen för årets resultat är 32,8 Mkr efter oktober månads utfall. Arbetslösheten i Fagersta under oktober var den lägsta i länet och är lägre än snittet för riket.

Merja Hellstrand, informatör

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Anna Hötzel

Presskontakt pressansvarig 0223-440 44