Pressmeddelande -

Trygga den framtida kompetensförsörjningen inom stål- och verkstadsindustrin i Norberg och Fagersta!

 

Lågkonjunkturen slår hårt mot många företag i Sverige, men i norra länsdelen ser verkstadsföretag stora behov av arbetskraft i framtiden.
Triple Steelix, en unik satsning där Bergslagens stora ståltillverkare samarbetar med kommuner och andra parter för att skapa tillväxt och attraktionskraft i Berglagen, har genomfört en intervjuundersökning där stål- och verkstadsföretag fått svara på frågor om kompetensförsörjning. Resultatet av undersökningen visar att de flesta företagen har svårt att hitta kompetent arbetskraft.

Triple Steelix har därför startat en budkavle bland Bergslagskommunerna om hur kompetensförsörjningen kan tryggas. Häromdagen hade budkavlen nått Norberg och Fagersta och en presskonferens hölls i Hellmans-SBA Verkstads lokaler i Norberg. Kenneth Östberg och Stig Henriksson, kommunalråd i kommunerna, mötte pressen tillsammans med representanter för Hellmans-SBA Verkstad, Seco Tools, Atlas Copco Secoroc och Triple Steelix. Parterna gav en enig syn på hur kompetens-försörjningen ska tryggas.

- Västmanland är ett industrilän och att företagen kan hitta kompetent arbetskraft är en överlevnadsfråga för oss. Vi känner att vi är på rätt spår inför framtiden, till exempel genom det skola-näringslivs-samarbete som finns i Teknikcollege, inledde Kenneth Östberg.

- Den stora utmaningen är att öka intresset för att arbeta inom industrin, fortsatte Carina Danils som representerade Seco Tools.

Industrin behöver bli bättre på att marknadsföring gentemot ungdomar. Många har aldrig fått en insyn i vad det innebär att arbeta inom industrin. Därför är det viktigt att barn och ungdomar får den kunskapen från tidig ålder, till exempel genom att introducera prao.

- Vi måste ha öppna dörrar både på företagen och i skolan och arbeta med att stimulera teknikintresset hos både pojkar och flickor redan i tidig ålder, framhöll Stig Henriksson.
- Eller besöksdagar redan från mellanstadiet, fortsatte Tommy Andersson, vd för Hellmans-SBA Verkstad.

Hellmans-SBA Verkstad har ett brett register av produkter, man arbetar med såväl papper, trä, massa, stål- och gruvindustri och vattenkraft och märker hittills inte av lågkonjunkturen. Företaget har nyligen internutbildat tre personer för att t trygga kompetensförsörjningen under den närmaste framtiden. Inte heller Seco Tools eller Atlas Copco Secoroc märker av lågkonjunkturen ännu.

Den kommande lärlingsutbildningen på gymnasienivå som införs 2011 ses som något mycket positivt, liksom samarbetet mellan skola-näringsliv. Att stimulera teknikintresse hos barn och ungdomar och ge dem kunskaper om att industrin kan erbjuda många intressanta yrken har hög prioritet. Men självklart kommer även ytterligare satsningar att göras för att trygga kompetensförsörjningen.

- En kompetensbehovsinventering görs just nu av NVU, Norra Västmanlands utbildningsförbund. En lärlingsutbildning för vuxna kommer också att starta, berättade Christian Jepsson, områdesansvarig för Triple Steelix.

-Än så länge ser inte vi heller att det går ned, även om det är svårt att säga just nu, inflikade Lars-Åke Stefansson, Atlas Copco Secoroc.
Representanterna för företag, kommun och Triple Steelix är rörande eniga om att kompetensförsörjningen är ett gemensamt intresse. För regionen är det viktigt att det finns en marknad för arbete för invånarna. Vikten av att kommun, skola och näringsliv arbetar tillsammans lyftes fram flera gånger under presskonferensen.

- Rekryteringsarbete är långsiktigt. Om vi tror på regionen så vet vi att kompetensen kommer att behövas. Vi har en styrka i att vi redan nu diskuterar vad som kommer hända 2010-2011, fortsatte Kenneth Östberg som menar att man kan bli ännu bättre på att lyfta fram de jobb- och karriärmöjligheter som finns i de lokala företagen.


Vid pennan
Ulrika Sunnerfelt

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Anna Hötzel

Presskontakt pressansvarig 0223-440 44