Gå direkt till innehåll
Kaffebär. Foto: Roger van Zaal
Kaffebär. Foto: Roger van Zaal

Nyhet -

Klimatförändringarna hotar framtidens kaffe

Kaffe är en viktig global råvara och en mycket värdefull exportvara från länder med utbredd fattigdom. Men många av dagens kaffeodlingar riskerar att slås ut redan år 2050 på grund av det varmare klimatet.

Mer än 120 miljoner människor i över 70 länder är beroende av försörjningen från kaffeproduktionen. Och kaffemarknaden fortsätter att växa. Men odlarna möter stora utmaningar, och det finns risk för en framtida kaffebrist. Den australiensiska tankesmedjan The Climate Institute släppte nyligen rapporten ‘A Brewing Storm: The climate change risks to coffee’ som handlar om klimatförändringarnas inverkan på världens kaffeproduktion

Utsatta länder beroende av kaffeexporten

De länder där kaffeexporten är grundläggande för ekonomin är också de som är mest utsatta för klimatförändringarna. Exempelvis Honduras, Nicaragua, Vietnam, och Guatemala. Redan idag påverkar stigande temperaturer och förändrade nederbördsmönster kaffet genom förändrad kvalitet och sjukdomsangrepp på plantorna. Detta innebär en ekonomisk osäkerhet i flera kafferegioner.

Det är faktiskt så illa att om inte stora insatser görs för att minska utsläppen, beräknas klimatförändringarna kunna halvera kaffets odlingsbara yta redan år 2050. Och omkring år 2080 skulle det kunna vara så illa att den vilda kaffebusken, som är en avgörande genetisk källa för kaffeodlarna, blir utdöd.

Klimatförändringarna kan tvinga odlarna till annan försörjning

Också rent geografiskt kommer kaffeproduktionen inom de närmsta årtionden att genomgå dramatiska förändringar; produktionen kommer tvingas flytta bort från ekvatorn och högre upp i bergen. Och det tar tid att få kaffeplantor att producera kaffebönor. Det finns en stor risk för att klimatförändringarna tvingar kaffeodlarna till en annan försörjning.

Fairtrade ger odlarna förutsättningar att möta utmaningarna

De flesta av världens 25 miljoner kaffeodlare är odlare med småskaligt familjejordbruk. På egen hand har de svårt att anpassa sig till en allt varmare värld med utmaningar såväl i klimat som i en osäker marknad. Det är viktigt att odlarna ges möjlighet att investera i åtgärder som skyddar närmiljön, hantera konsekvenserna av klimatförändringarna och minska sin egen klimatpåverkan.

Genom Fairtrades minimipris, premie och en ekologisk prisdifferential får producenterna starkare ekonomiska resurser att möta klimatförändringarna. Fairtrade stödjer även producenterna genom ett särskilt program inriktat på de regioner och produkter som anses vara särskilt utsatta för klimatförändringarnas följdverkningar.

För kaffedrickare som vill påverka kaffets framtid, är första steget att lära sig mer om vilka utmaningar som odlarna och deras samhällen möter, och om vad organisationer såsom Fairtrade och andra gör för att göra skillnad. För att vi ska nå målet med en hållbar framtid, för alla, uppmanar Fairtrade konsumenter att påverka kaffeodlarnas framtid i en positiv riktning genom att välja Fairtrade-märkt.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Agnes Hellström

Presskontakt Pressansvarig 073 756 28 42

Relaterat innehåll

Fairtrade – för en mer hållbar världshandel

Fairtrade är en aktör för en mer hållbar världshandel och en internationell certifiering av råvaror odlade i länder med utbredd fattigdom. Certifieringen innebär bland annat en bättre betalning till odlaren och krav på social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Läs mer på www.fairtrade.se

Fairtrade Sverige
Åsögatan 119
116 24 Stockholm