Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

8 av 10 svenskar vill att det ställs hållbarhetskrav vid upphandling

Åtta av tio svenskar tycker att myndigheter ska ställa hållbarhetskrav vid inköp av varor som har sitt ursprung i länder med utbredd fattigdom, visar en ny Kantar Sifo-undersökning. Offentliga köp av exempelvis kaffe, bananer och bomull ska inte leda till negativ påverkan på mänskliga rättigheter.

De senaste fem åren har hungern runt om i världen ökat. Och för första gången på 20 år riskerar nu fler människor att tvingas in i extrem fattigdom som en direkt följd av covid-19-pandemin. Ohållbart låga löner i de globala värdekedjorna är en central orsak till att det redan före coronapandemin fanns 152 miljoner barnarbetare.

– Coronaviruset har fått fruktansvärda konsekvenser runt om i världen. Och när fattigdomen ökar, tvingas fler barn att arbeta. Opinionsundersökningen ger därför en viktig signal till politiker och upphandlare. Det finns ett starkt stöd för att det offentliga ska ställa tydliga hållbarhetskrav vid inköp av varor som kommer från länder med utbredd fattigdom, säger Hewan Temesghen, generalsekreterare, Fairtrade Sverige.

Kantar Sifo-undersökningen visar att stödet för en hållbar upphandling är brett oavsett partipreferenser. Av de borgerliga partiernas (C, KD, L, M) sympatisörer svarar 85 procent ja på frågan om myndigheter ska ställa hållbarhetskrav vid inköp från länder med utbredd fattigdom för att inte påverka mänskliga rättigheter negativt. Stödet bland rödgröna (MP, S, V) väljare är 91 procent. Även en klar majoritet av SD:s sympatisörer svarar ja (63 procent).

– Undersökningen visar att stödet för en offentlig upphandling som värnar mänskliga rättigheter, är brett bland alla partiers sympatisörer. Politiker på alla nivåer behöver säkerställa att deras upphandlare har tydliga mandat och resurser att ställa och följa upp hållbarhetskrav. Genom ansvarsfulla inköp bidrar Sverige till FN:s ambition att utrota barnarbetet, säger Hewan Temesghen.

Varje dag serveras tre miljoner måltider i vård, skola och omsorg, 800 000 anställda inom vård och omsorg drar på sig arbetskläder och 1,6 miljoner sysselsatta inom offentlig sektor använder datorer och mobiler. I värdekedjorna för livsmedel, bomull och elektronik finns utbrett barnarbete och löner så låga att familjer tvingas leva i fattigdom.

– Genom att ställa och följa upp tydliga hållbarhetskrav vid upphandlingar finns stora möjligheter att bidra till en mer hållbar handel. Volymen gör upphandlingen till ett strategiskt redskap för att lyckas med FN:s globala mål för hållbar utveckling, säger Hewan Temesghen.

År 2019 betalade stat, regioner och kommuner ut drygt 873 miljarder kronor till drygt 205 000 privata företag och andra organisationer. Många råvaror som upphandlas kan inte produceras i Sverige eller i Europa, utan köps in från länder med utbred fattigdom.

FN har utsett 2021 till året för att utrota barnarbete. Och enligt Agenda 2030, FN:s globala mål för hållbar utveckling, ska fattigdom och hunger avskaffas till år 2030. Den femte globala konferensen om barnarbete kommer att äga rum i Sydafrika 2022. Förhoppningen är att det då görs ytterligare åtaganden för att utrota barnarbete i alla dess former fram till år 2025 samt tvångsarbete, människohandel och modernt slaveri till år 2030.

Bilder

Här finns bilder på Hewan Temesghen samt genrebilder som är fria att använda.

För mer information, kontakta:

Pontus Björkman, policyansvarig på Fairtrade Sverige

E-post: pontus.bjorkman@fairtrade.se

Mobil: 073-7711850

Fakta om Kantar Sifo-undersökning

Undersökningen genomfördes 9–12 april 2021. 1079 slumpmässigt utvalda deltog i webintervju (se tabeller nedan). Signifikanta skillnader i undergrupper är markerade med ett plus eller ett minus. Plus betyder signifikant större procentandel och minus signifikant lägre procentandel. Testen innebär att man tar hänsyn till procenttalet och undergruppens storlek.
Fairtrades fyra förslag för en hållbar upphandling som värnar mänskliga rättigheter:
1. Gör det glasklart i lagstiftning (LOU) och upphandlingspolicyer att användningen av skattemedel inte ska leda till kränkningar av mänskliga rättigheter och barnarbete. Odlare av högriskprodukter som kaffe, kakao, bananer och bomull ska tjäna så att det täcker produktionskostnaden, även vid fallande världsmarknadspriser

2. Se till att det nya EU-regelverk om företags ansvar för mänskliga rättigheter och miljö som är på gång, slår fast att företag som genomför sin riskanalys och riskhantering premieras i den offentliga upphandlingen.

3. Säkerställ att upphandlare har tillräckliga resurser att följa upp hållbarhetskrav. Brister i uppföljning främjar oseriösa företag som med dumpade priser konkurrerar ut ansvarstagande leverantörer.

4. Se till att den nya upphandlingsstatistiken som är på gång, med fokus på hållbarhet, även omfattar statistik om uppföljningen av ställda hållbarhetskrav.

Referenser till fakta i artikeln:

FAO, hunger: http://www.fao.org/3/ca9692en/...
152 miljoner barnarbetare: https://www.ilo.org/wcmsp5/gro...
Offentliga måltider:
https://www.livsmedelsverket.s...
Antal anställda vård/omsorg och offentlig sektor:
https://www.ekonomifakta.se/Fa...
https://www.ekonomifakta.se/Fa...
ILO om FN-året
https://www.ilo.org/ankara/new...

Ämnen


Fakta om Fairtrade

Varje gång du väljer Fairtrade-märkt bidrar du till att odlare och anställda kan förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Fairtrade är en oberoende certifiering med kriterier för ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling i länder med utbredd fattigdom.

Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor

  • Fairtrade-premier till investeringar i lokalsamhälle och verksamhet
  • Barnarbete och diskriminering motverkas
  • Demokratin och organisationsrätten främjas
  • Miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas

Idag finns det ett brett utbud av Fairtrade-märkta produkter att välja bland, t ex kaffe, te, kakao, drickchoklad, chokladkakor, bananer och annan färskt frukt, juice, ris, quinoa, glass, socker, müsli, snacks/godis och honung. Dessutom går det att köpa Fairtrade-märkt vin, rosor, sportbollar och produkter som innehåller Fairtrade-certifierad bomull.

Fairtrade Sverige är den svenska representanten i Fairtrade International. Läs mer på www.fairtrade.se

Presskontakt

Ingrid Arinell

Presskontakt Pressansvarig 08-122 089 18