Gå direkt till innehåll
Kakaoodlaren Alphonsine N'Guetia på kooperativet Coopaza.
Kakaoodlaren Alphonsine N'Guetia på kooperativet Coopaza.

Pressmeddelande -

Fairtrade stärker MR-arbetet med uppdaterade kriterier

Den 24 maj röstade EU-länderna slutligen igenom lagen om företags ansvar för mänskliga rättigheter och miljö, det så kallade CSDD-direktivet. För att underlätta för företag att arbeta i enlighet med direktivet och andra kommande lagkrav, har Fairtrade uppdaterat kriterierna för aktörer i handelskedjan och anställda i produktionsländerna.

– Med de uppdaterade kriterierna kan Fairtrade stötta våra partners i hela kedjan, från odlare till licenstagare, för att ytterligare stärka arbetet med mänskliga rättigheter, säger Ulrika Urey, generalsekreterare för Fairtrade Sverige.

  Efter många turer och en uppskjuten omröstning röstades CSDD-direktivet slutligen igenom i EU:s ministerråd. Direktivet som syftar till att stärka företags ansvar för mänskliga rättigheter och miljöhänsyn ska införlivas i svensk lag inom två år.

  I och med allt högre krav och skarpare lagstiftning har Fairtrade uppdaterat sina kriterier för aktörer i handelskedjan och för anställd arbetskraft i produktionsländerna. Uppdateringen innebär att kriterier för tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om mänskliga rättigheter och miljö, HREDD, har inkluderats, så att hänsyn till mänskliga rättigheter stärks ytterligare genom leverantörskedjan. Kriterierna kommer att införas stegvis, med start i januari 2025 och under två år framåt, för en så smidig övergång som möjligt för certifierade producenter och företag.

  Tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om mänskliga rättigheter och miljö, eller Human Rights and Environmental Due Diligence (HREDD), innebär att företag löpande ska identifiera, övervaka, förebygga och hantera risker som har negativ påverkan på mänskliga rättigheter och miljö. Genom hela processen ska företagen ha dialog med dem som riskerar att påverkas negativt, såväl producenter och anställda som människor i lokalsamhället, för att få en tydligare bild av möjliga risker och effekter och komma till rätta med missförhållanden.

  Relaterade länkar

  Ämnen

  Kategorier


  Fairtrade en aktör för en mer hållbar världshandel och en internationell certifiering av råvaror odlade i länder med utbredd fattigdom. Certifieringen innebär bland annat en bättre betalning till odlaren och krav på social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

  Kontakter

  Agnes Hellström

  Agnes Hellström

  Presskontakt Pressansvarig 073 756 28 42

  Fairtrade – för en mer hållbar världshandel

  Fairtrade är en aktör för en mer hållbar världshandel och en internationell certifiering av råvaror odlade i länder med utbredd fattigdom. Certifieringen innebär bland annat en bättre betalning till odlaren och krav på social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

  Läs mer på www.fairtrade.se

  Fairtrade Sverige

  Åsögatan 119
  116 24 Stockholm