Gå direkt till innehåll
Frånvaroanmälningstalet i % per vecka. Medeltal år 2015-2019, år 2020 samt 2021.
Frånvaroanmälningstalet i % per vecka. Medeltal år 2015-2019, år 2020 samt 2021.

Pressmeddelande -

Årets högsta sjukfrånvaro efter kraftig ökning senaste veckan

Pressnyhet 2021207: Under hela hösten har frånvarotalet från Sveriges arbetsplatser varierat kraftigt, men samtidigt ständigt befunnit sig på en ovanligt hög nivå. Den senaste veckan har Previa uppmätt det högsta frånvarotalet på hela året. Förkylningar och VAB står för den största delen av frånvaron. Det visar statistik från Previa Sjuk & Frisk, Sveriges mest omfattande och dagsaktuella statistik- och analysverktyg för kort- och långtidsfrånvaro.

- Att frånvaron slår rekord för året just nu beror på en kraftig ökning av sjukanmälningar för förkylning de senaste veckorna, säger Maria Steneskog Nyman beteendevetenskaplig rådgivare och chef för Previas Sjuk och Frisk-tjänst.

Diagram 1. Frånvaroanmälningstalet i % per vecka. Medeltal år 2015-2019, år 2020 samt 2021.

Statistiken kommer från Previa Sjuk & Frisk som omfattar 156 000 anställda på 410 företag och offentliga organisationer över hela Sverige och avser nya sjuk- och VAB-tillfällen oavsett bransch. Sjuk-, VAB- och friskanmälan görs via telefon eller online och inkluderar sjukvårdsrådgivning och uppföljning av sjukfrånvaro.

Redan under oktober började frånvaron öka mer än den vanligtvis gör motsvarande tid på året. Efter den naturliga nedgången under novemberlovet har frånvaron fortsatt stiga kraftigt – för att nå årets högsta siffror under vecka 48.

- Från att ha legat på en ökning på 3-5 procent per vecka har vi den senaste veckan 12 procent fler nya sjuk- och VAB-anmälningar än veckan innan, säger Maria Steneskog Nyman.

Diagram 2. Frånvaroanmälningstalet i % per vecka. År 2010-2021.


Förkylningar är den anmälda frånvaron som bidrar mest till de höga frånvarotalen.

- Nu när antal covidfall ökar är det sannolikt så att många är mer observanta på förkylningssymtom och stannar hemma vid mindre symtom. Samtidigt är naturlig ökning av luftvägsinfektioner också en rimlig anledning till att frånvarotalen ökar, då vi nu träffas och umgås mer inomhus igen efter en lång period av mer försiktighet. Vi kan då vara mer mottagliga för ”vanliga” infektioner som hör till den här perioden på året, säger Maria Steneskog Nyman.

Diagram 3. Antal frånvarotillfällen per vecka och tusen FTE (Full Time Employee), fördelat på medicinska besvär och VAB. Övriga orsaker exkluderade.

- Att sjuk- och VAB-frånvaro är högre under vintermånaderna är vi vana vid. Men att frånvarotillfällen så markant pekar uppåt, vad gäller framför allt medicinska besvär har vi inte sett sedan mars 2020, även om vi fortfarande är långt från de stora volymerna som var då. De närmaste veckorna kommer att bli oerhört intressanta att följa, säger Maria Steneskog Nyman.
 
För mer information kontakta
Peter Skald, kommunikationsansvarig, +46 (0)70 413 08 13, peter.skald@previa.se

Ämnen

Kategorier


Falck har bedrivit verksamhet i Sverige sedan 1950 (i Danmark sedan 1906), och är majoritetsägt av Lundbeck Foundation. Under de senaste fyra åren har stiftelsen delat ut cirka 2,1 miljarder kronor till forskning inom ”Health and Life Sciences”. I Falckkoncernen ingår AB Previa som är Sveriges ledande företag inom företagshälsa. 

Falck har visionen att vidareutveckla verksamheten som arbetar på bred front med assistans, vård och hälsa, beredskap, räddning och rehabilitering. Genom alla affärsområden löper en gemensam vilja att hjälpa människor som en röd tråd.

Kontakter

Peter Skald

Presskontakt Kommunikationsansvarig Falck Hälsa och arbetsliv (fd Previa) 070-413 08 13

Välkommen till Falck Sverige!

Med 1 000 experter på närmare 100 enheter över hela landet är Falck Sveriges mest kompletta leverantör av tjänster inom hälsa och arbetsliv. Vi erbjuder företagshälsovård, kris- och personalstöd, omställnings- och karriärtjänster samt primärvård och hälsotjänster för privatpersoner. Våra tjänster inom hälsa och arbetsliv når 1,2 miljoner människor över hela Sverige och bidrar till ett hållbart arbetsliv och privatliv för alla.

Sveriges största företagshälsa Previa har ingått i Falck-gruppen sedan 2014. I januari 2023 upphörde Previa helt som namn och varumärke, och tidigare Previa går numera helt under varumärket Falck.

Läs mer på falcksverige.se

Falck Sverige

Falck
106 54 Stockholm
Sverige

Besök våra andra nyhetsrum