Gå direkt till innehåll
Falck Larmcentral certifierad

Pressmeddelande -

Falck Larmcentral certifierad

CERTIFIERAD LARMCENTRAL

Falck Larmcentral som är en del
i Falck Räddningskår AB är nu en
certifierad larmcentral enligt SSF:s
Regelverk, 136:4. Falck Räddningskår
AB är också av Länsstyrelsen ett
auktoriserat bevakningsföretag.

Certifieringen är en förutsättning för
kundgrupper som ställer höga krav på
leverans och säkerhet. Det är främst
kommuner, försäkringsbolag, företag
och privatpersoner som ställer krav
på att leverantörer inom säkerhetsbranschen
uppfyller högt ställda krav.

SSF 136:4 innebär att Falck Larmcentral
uppfyller de krav som
regelverket ställer gällande:

• Teknik och elektronik
• Fysisk säkerhet
• Kvalitetssäkrade rutiner/processer
• Informationssäkerhet
• Personkontroll

Utöver SSF 136:4 har Falck Larmcentral
sedan 2011 ett certifierat kvalitetsledningssystem
enligt ISO 9001-2008.
Genom systemets krav på dokumentation
och ständig uppföljning har
Falcks personal nu ett verktyg för
att leverera tjänster på ett
professionellt sätt.

Falck Räddningskår AB och Falck
Försäkringsaktiebolag arbetar även
med en miljöcertifiering enligt ISO
14001 standarden. Likt kvalitetsledningssystemet
har Falck även en
ambition att arbeta mot mål som innebär
ständig förbättring med fokus
mot miljöområdet.

Officiella utgivare för normerna är
Svenska Stöldskyddsföreningen inom
Stöldskyddsområdet och Svenska
Brandskyddsförnignen inom Brandskyddsområdet.

Certifiering betyder att något överensstämmer
med en kravspecifikation,
norm eller standard. Alltså är ett
certifikat ett bevis på kravuppfyllnad.
Men, certifiering innebär också att
efterlevnaden måste följas upp, det
vill säga, man skall regelbundet
kontrollera att t.ex. en certifierad
person vidmakthåller sina kunskaper
eller, för en certifierad produkt, att
alla tillverkade exemplar överensstämmer
med det certifierade
exemplaret.

Med vänlig hälsning,

Falck Sverige
Johan Lagercrantz
VD

Ämnen

Kontakter

Cecilia Boija

Presskontakt Kommunikationschef, Falck Emergency 0733018765

Peter Skald

Presskontakt Kommunikationsansvarig Previa, Falck Healthcare 070-413 08 13

Välkommen till Falck Sverige!

Falck värnar människors liv och hälsa. Med våra insikter och tjänster vill vi skapa ett hållbarare och hälsosammare arbets- och privatliv samt förebygga olyckor innan de sker. Genom nya lösningar bidrar vi till omställningen av svensk hälso- och sjukvård samt arbetsliv.

Falck Sverige
Falck
106 54 Stockholm
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum