Gå direkt till innehåll
Falck Larmcentral certifierad

Pressmeddelande -

Falck Larmcentral certifierad

CERTIFIERAD LARMCENTRAL

Falck Larmcentral som är en del
i Falck Räddningskår AB är nu en
certifierad larmcentral enligt SSF:s
Regelverk, 136:4. Falck Räddningskår
AB är också av Länsstyrelsen ett
auktoriserat bevakningsföretag.

Certifieringen är en förutsättning för
kundgrupper som ställer höga krav på
leverans och säkerhet. Det är främst
kommuner, försäkringsbolag, företag
och privatpersoner som ställer krav
på att leverantörer inom säkerhetsbranschen
uppfyller högt ställda krav.

SSF 136:4 innebär att Falck Larmcentral
uppfyller de krav som
regelverket ställer gällande:

• Teknik och elektronik
• Fysisk säkerhet
• Kvalitetssäkrade rutiner/processer
• Informationssäkerhet
• Personkontroll

Utöver SSF 136:4 har Falck Larmcentral
sedan 2011 ett certifierat kvalitetsledningssystem
enligt ISO 9001-2008.
Genom systemets krav på dokumentation
och ständig uppföljning har
Falcks personal nu ett verktyg för
att leverera tjänster på ett
professionellt sätt.

Falck Räddningskår AB och Falck
Försäkringsaktiebolag arbetar även
med en miljöcertifiering enligt ISO
14001 standarden. Likt kvalitetsledningssystemet
har Falck även en
ambition att arbeta mot mål som innebär
ständig förbättring med fokus
mot miljöområdet.

Officiella utgivare för normerna är
Svenska Stöldskyddsföreningen inom
Stöldskyddsområdet och Svenska
Brandskyddsförnignen inom Brandskyddsområdet.

Certifiering betyder att något överensstämmer
med en kravspecifikation,
norm eller standard. Alltså är ett
certifikat ett bevis på kravuppfyllnad.
Men, certifiering innebär också att
efterlevnaden måste följas upp, det
vill säga, man skall regelbundet
kontrollera att t.ex. en certifierad
person vidmakthåller sina kunskaper
eller, för en certifierad produkt, att
alla tillverkade exemplar överensstämmer
med det certifierade
exemplaret.

Med vänlig hälsning,

Falck Sverige
Johan Lagercrantz
VD

Ämnen


Falck har bedrivit verksamhet i Sverige sedan 1950 (i Danmark sedan 1906), och är majoritetsägt av Lundbeck Foundation. Under de senaste fyra åren har stiftelsen delat ut cirka 2,1 miljarder kronor till forskning inom ”Health and Life Sciences”.

Falck är Nordens största koncern inom hälsa i arbetslivet. Genom alla affärsområden löper en gemensam vilja att hjälpa människor som en röd tråd. AB Previa som är Sveriges ledande företag inom företagshälsa ingår i Falckkoncernen sedan 2014.

Previa kommer snart att byta namn och framöver gå helt under varumärket Falck. I januari 2023 byts bolagsnamnet, men införandet av det nya varumärket inleds redan i april 2022 och kommer göras steg för steg tills alla Previas närmare 100 enheter över hela Sverige har bytt utseende. Hela namnbytet är klart i början av 2023.

Läs mer på previa.se/falck

Presskontakt

Cecilia Boija

Presskontakt Kommunikationschef, Falck Emergency 0733018765

Peter Skald

Presskontakt Kommunikationsansvarig Previa, Falck Healthcare 070-413 08 13

Välkommen till Falck Sverige!

Falck har bedrivit verksamhet i Sverige sedan 1950 (i Danmark sedan 1906), och är majoritetsägt av Lundbeck Foundation. Under de senaste fyra åren har stiftelsen delat ut cirka 2,1 miljarder kronor till forskning inom ”Health and Life Sciences”. I Falckkoncernen ingår AB Previa som är Sveriges ledande företag inom företagshälsa.

Falck har visionen att vidareutveckla verksamheten som arbetar på bred front med assistans, vård och hälsa, beredskap, räddning och rehabilitering. Genom alla affärsområden löper en gemensam vilja att hjälpa människor som en röd tråd.

Falck Sverige
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum