Gå direkt till innehåll
Nästan en tredjedel av de 34 000 medarbetare Falck Previa kartlagt sitter still 7–9 timmar varje dag. Närmare 20 procent uppger att de sitter stilla 10 timmar eller mer.
Nästan en tredjedel av de 34 000 medarbetare Falck Previa kartlagt sitter still 7–9 timmar varje dag. Närmare 20 procent uppger att de sitter stilla 10 timmar eller mer.

Pressmeddelande -

Hälften stillasittande mer än sju timmar per dag

I rapporten ”Stillasittande i arbetslivet 2022” baserad på 34 000 medarbetare över hela landet har Falck Previa fördjupat sig i hur stillasittande ser ut i arbetslivet. Rapporten visar att nästan hälften är stillasittande mer än sju timmar per dag. Omkring var femte uppger att de sitter stilla 10 timmar eller mer per dag. Samtidigt visar forskning att mycket stillasittande utgör en hälsorisk, även för personer som tränar regelbundet.

- Vi har byggt bort mycket av vår vardagsmotion. Idag kan vi beställa mat till dörren, åka bil till jobbet och ta hissen i stället för trapporna. Det gör att många måste planera för rörelse, det är inte något som bara sker, säger Åsa Miemois, hälsoutvecklare på Falck Previa.

Nästan en tredjedel av de 34 000 medarbetare Falck Previa kartlagt sitter still 7–9 timmar varje dag. Närmare 20 procent uppger att de sitter stilla 10 timmar eller mer.

Diagram 1: Så mycket sitter vi ned, antal svarande per tidsintervall.

Stillasittandet ökar i takt med ju högre utbildning medarbetaren har.

Diagram 2. Så mycket sitter vi, fördelat på utbildningsnivå. Genomsnitt per dag.

För att få en fördjupning av hur stillasittande relaterar till hur tillfreds man är med sin rörelsenivå har Falck Previa även kombinerat statistiken över antal timmar medarbetare sitter och hur tillfreds man upplever sig med sin rörelsenivå. Här syns ett tydligt mönster där de som sitter mer stilla är mindre tillfreds med sin rörelsenivå än de som sitter stilla mer sällan.

Diagram 3. Frågan "Är du tillfreds med din rörelsenivå?" i jämförelse med antal timmar stillasittande per dag.

- Många medarbetare uttrycker att de vill röra sig mer, men de orkar inte och hinner inte.Därför är det är så bra när det finns förutsättningar till rörelse på arbetsplatsen. Företag som investerar i friskvård och stöttande insatser för rörelse får dessutom många gånger tillbaka det genom ökad produktivitet och minskad sjukfrånvaro, säger Åsa Miemois.

För medarbetare som är stillasittande upp till nio timmar per dag är det självskattade allmäntillståndet relativt likvärdigt. Men när stillasittandet är 10 timmar eller mer syns en trend där upplevelsen av allmänt hälsotillstånd försämras.

Diagram 4. Frågan "Självskattat allmänt hälsotillstånd" i jämförelse med antal timmar stillasittande per dag.

Till viss del syns även att de medarbetare som sitter stilla mycket upplever sig mer stressade.

Diagram 5. Frågan "Hur ofta upplever du att du är stressad?" i jämförelse med antal timmar stillasittande per dag.

- Listan kan göras lång över vad arbetsgivare kan göra för att bryta långvarigt stillasittande.Dels kan man titta utifrån organisationsperspektivet och se över möteskulturen, hur man planerar och genomför möten. Och vilken typ av mikropauser möjliggörs där anställda harmöjlighet att ta den där lilla stretchen el rörelsepausen. Det gäller att ge förutsättningar förde anställda och att sänka tröskeln så att alla kan vara med, säger Åsa Miemois.

Läs mer:
Rapporten "Stillasittande i arbetslivet 2022”.

Rapporten bygger på 34 000 hälso- och arbetsmiljöprofiler genomförda under 2021-2022. Falck Previas hälso- och arbetsmiljöprofiler kartlägger levnadsvanor, besvär i rörelseapparaten, välbefinnande och den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Det är en typ av hälsoundersökning som ger medarbetare möjlighet att ta del av hur levnadsvanor, fysiska besvär, kondition och arbetsmiljö påverkar välbefinnandet.

Hälso- och arbetsmiljöprofilen ger ett brett hälsoperspektiv med fokus på vad som kan förbättra hälsan för medarbetaren och organisationen.

Om Falck Previa:
Previa är Sveriges ledande företag inom företagshälsa. Previa har 1 000 medarbetare. Sedan 2014ingår Previa i Falck som är Nordens största koncern inom hälsa i arbetslivet.

Previa kommer snart att byta namn och framöver gå under varumärket Falck. I januari 2023 byts bolagsnamnet, men införandet av det nya varumärket inleds redan i april 2022 och kommer göras steg för steg tills alla Previas närmare 100 enheter över hela Sverige har bytt utseende. Hela namnbytet är klart i början av 2023. Läs mer på previa.se/falck

För mer information kontakta
Peter Skald, kommunikationsansvarig, +46 (0)70 413 08 13, peter.skald@previa.se
Sandra Ahlstrand, kommunikatör, +46 (0)70 635 89 62, sandra.ahlstrand@previa.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Falck har bedrivit verksamhet i Sverige sedan 1950 (i Danmark sedan 1906), och är majoritetsägt av Lundbeck Foundation. Under de senaste fyra åren har stiftelsen delat ut cirka 2,1 miljarder kronor till forskning inom ”Health and Life Sciences”.

Falck är Nordens största koncern inom hälsa i arbetslivet. Genom alla affärsområden löper en gemensam vilja att hjälpa människor som en röd tråd. AB Previa som är Sveriges ledande företag inom företagshälsa ingår i Falckkoncernen sedan 2014.

Previa kommer snart att byta namn och framöver gå helt under varumärket Falck. I januari 2023 byts bolagsnamnet, men införandet av det nya varumärket inleddes redan i april 2022 och kommer göras steg för steg tills alla Previas närmare 100 enheter över hela Sverige har bytt utseende. Hela namnbytet är klart i början av 2023.

Läs mer på previa.se/falck

Kontakter

Peter Skald

Presskontakt Kommunikationsansvarig Falck Hälsa och arbetsliv (fd Previa) 070-413 08 13

Relaterat innehåll

Välkommen till Falck Sverige!

Med 1 000 experter på närmare 100 enheter över hela landet är Falck Sveriges mest kompletta leverantör av tjänster inom hälsa och arbetsliv. Vi erbjuder företagshälsovård, kris- och personalstöd, omställnings- och karriärtjänster samt primärvård och hälsotjänster för privatpersoner. Våra tjänster inom hälsa och arbetsliv når 1,2 miljoner människor över hela Sverige och bidrar till ett hållbart arbetsliv och privatliv för alla.

Sveriges största företagshälsa Previa har ingått i Falck-gruppen sedan 2014. I januari 2023 upphörde Previa helt som namn och varumärke, och tidigare Previa går numera helt under varumärket Falck.

Läs mer på falcksverige.se

Falck Sverige
Falck
106 54 Stockholm
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum