Gå direkt till innehåll
Diagram 1. Frånvaroanmälningstalet i % per vecka. Medeltal år 2015-2019, år 2020, 2021 samt 2022.
Diagram 1. Frånvaroanmälningstalet i % per vecka. Medeltal år 2015-2019, år 2020, 2021 samt 2022.

Pressmeddelande -

Kraftigt ökade sjukskrivningstal inför julen

En dramatisk ökning av sjukskrivningar och vab har skett de senaste veckorna. Förkylningsbesvär är vanligaste orsak till frånvaro. Procentuellt ökar dock influensa och kräksjuka mest. Det visar statistik från Falck Previa Sjuk & Frisk, Sveriges mest omfattande och dagsaktuella statistik- och analysverktyg för kort- och långtidsfrånvaro.

- Ett flertal av dem som anmäler frånvaro i nuläget uppger att de känner sig sjukare än vad vi normalt upplever vid en ”vanlig” förkylning. Det verkar också som att det är ett större antal som återinsjuknar kort efter att de tillfrisknat, säger Maria Steneskog Nyman, beteendevetenskaplig rådgivare och chef för Falck Previas Sjuk och Frisk-tjänst.

Statistiken kommer från Falck Previa Sjuk & Frisk som omfattar 147 000 anställda på 440 företag och offentliga organisationer över hela Sverige och avser nya sjuk- och vab-tillfällen oavsett bransch. Sjuk-, vab- och friskanmälan görs via telefon eller online och inkluderar sjukvårdsrådgivning och uppföljning av sjukfrånvaro.

Uppgången av sjukfrånvaro har gått snabbt de senaste veckorna. Frånvarotalet vecka 50 är nu i nivå med de högsta frånvarotalen från 2021.

Diagram 2. Frånvaroanmälningstalet i % per vecka. Årligen 2010-2022.


- Året inleddes med en oerhört hög andel av nya sjuk- och vab-tillfällen och ser ut att avslutas i samma anda. Att antalet frånvaroanmälningar ökar i den omfattning som vi nu ser i slutet av året är ett nyare fenomen sedan 2021. Tidigare år har puckeln nästan alltid kommit i början av februari, säger Maria Steneskog Nyman, beteendevetenskaplig rådgivare och chef för Falck Previas Sjuk och Frisk-tjänst.

Förkylningsbesvär och vab är de orsaker som leder till mest frånvaro. Men i en granskning av fler orsaker syns en kraftig ökning av influensa och magsjukebesvär de senaste veckorna.

- Vi har under många år kunnat följa när ”influensasäsongen” börjar ta fart, dvs när personer i allt större omfattning uppger influensasymtom som frånvaroorsak. Det som utmärker de senaste veckorna är att det verkar florera så mycket olika symtom. Finns nog ett stort mörkertal där det rör sig om Covid i gruppen som uppger förkylningsbesvär. Vi vet ju även att sjukvården också upplever ett ökat tryck och att WHO larmar om ökad Covid, säger Maria Steneskog Nyman, beteendevetenskaplig rådgivare och chef för Falck Previas Sjuk och Frisk-tjänst.

Diagram 3. Fem vanligaste frånvaroorsakerna per vecka


Huvudvärk/yrsel är vanligtvis den tredje största frånvaroorsaken, men för två veckor sedan gick influensabesvär om och är nu den tredje vanligaste fråvaroorsaken. Enbart mellan vecka 49 och 50 har influensabesvär ökat med 26 procent. Magsjukebesvär har under samma tid ökat med 20 procent. Den generella ökningen av antal sjukfrånvaroärenden har under samma period varit 7 procent.

- Nu under dagarna runt julen kommer andelen nya sjuk- och vab-anmälningar med största sannolikhet att gå ner i antal. Det blir däremot mycket intressant att fortsätta att följa sjukskrivningsmönstret efter julhelgerna, säger Maria Steneskog Nyman, beteendevetenskaplig rådgivare och chef för Falck Previas Sjuk och Frisk-tjänst.

Om Falck Previa:
Med 1 000 experter på närmare 100 enheter över hela landet är Falck Previa Sveriges mest kompletta leverantör av tjänster inom hälsa och arbetsliv. Vi erbjuder företagshälsovård, kris- och personalstöd, omställnings- och karriärtjänster samt primärvård och hälsotjänster för privatpersoner. Våra tjänster inom hälsa och arbetsliv når 1,2 miljoner människor över hela Sverige och bidrar till ett hållbart arbetsliv och privatliv för alla.

Sveriges största företagshälsa Previa har ingått i Falck-gruppen sedan 2014. I januari 2023 försvinner Previa helt som namn och varumärke, och tidigare Previa kommer då helt gå under varumärket Falck.

Läs mer på previa.se/falck

För mer information kontakta 
Peter Skald, kommunikationsansvarig, +46 (0)70 413 08 13, peter.skald@previa.se
Sandra Ahlstrand, kommunikatör, +46 (0)70 635 89 62, sandra.ahlstrand@previa.seÄmnen

Kategorier


Falck har bedrivit verksamhet i Sverige sedan 1950 (i Danmark sedan 1906), och är majoritetsägt av Lundbeck Foundation. Under de senaste fyra åren har stiftelsen delat ut cirka 2,1 miljarder kronor till forskning inom ”Health and Life Sciences”.

Falck är Nordens största koncern inom hälsa i arbetslivet. Genom alla affärsområden löper en gemensam vilja att hjälpa människor som en röd tråd. AB Previa som är Sveriges ledande företag inom företagshälsa ingår i Falckkoncernen sedan 2014.

Previa kommer snart att byta namn och framöver gå helt under varumärket Falck. I januari 2023 byts bolagsnamnet, men införandet av det nya varumärket inleds redan i april 2022 och kommer göras steg för steg tills alla Previas närmare 100 enheter över hela Sverige har bytt utseende. Hela namnbytet är klart i början av 2023.

Läs mer på previa.se/falck

Kontakter

Peter Skald

Presskontakt Kommunikationsansvarig Falck Hälsa och arbetsliv (fd Previa) 070-413 08 13

Relaterat innehåll

Välkommen till Falck Sverige!

Falck värnar människors liv och hälsa. Med våra insikter och tjänster vill vi skapa ett hållbarare och hälsosammare arbets- och privatliv samt förebygga olyckor innan de sker. Genom nya lösningar bidrar vi till omställningen av svensk hälso- och sjukvård samt arbetsliv.

Falck Sverige
Falck
106 54 Stockholm
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum